title
לחצו להתקשרות:


הליך הוצאה לפועל

המשמעות של הליך הוצאה לפועל היא מימוש הלכה למעשה של פסק דין בהוצאה לפועל, בעקבות תביעה כספית כנגד אדם או גוף עסקי בעל ישות משפטית עצמאית. מהם השלבים בהליך הוצאה לפועל? מהו הגוף המופקד על מימוש הליך ההוצאה לפועל? מהם הליכי ההוצל"פ וכיצד הם מתקיימים? אילו פתרונות אפשריים קיימים למיצוי הליך הוצאה לפועל?

בשורות להלן נעסוק בנושא ההוצל"פ ונביא הסבר ממצה בכל אחת מהסוגיות שהועלו. זאת במטרה להעמיק את ההבנה של הקורא המתעניין בנושא, בין אם מדובר בזוכה בהליך הוצאה לפועל ובין אם מדובר בחייב. על מנת להעמיק את ההבנה בנושא, ניתן לקרוא מאמרים נוספים באתר, שכל אחד מהם מכסה היבט ספציפי אחר שלו.

היועצים המקצועיים המיומנים של המקור להוצאה לפועל מסייעים לאנשי עסקים ובעלי עסקים שכנגדם נפתחו הליכי הוצל"פ להיחלץ מהליכי ההוצאה לפועל ולהסיר את האיום על המשך הפעילות של העסק. בשלבים מתקדמים יותר, לאחר איחוד תיקים והגעה להסדר חובות,  המקצוענים שלנו מסייעים בחילוץ עסקי ופיננסי של העסק מהמשבר ובמעבר לאיזון תקציבי וכלכלי.

אם העסק שלך מצוי בקשיים ואם קיימים ועומדים כנגדו תיקים בהוצל"פ, זה המקום עבורך. כדאי ליצור איתנו קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. יועצת מקצועית או יועץ מומחה מטעם המקור להוצאה לפועל יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועב לחילוץ מלא של העסק מהמשבר.

המקצוענים של המקור להוצל"פ פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי המלחה מרשימים בחילוץ פיננסי של עסקים בקשיים, סיום הליכי הוצל"פ ושמירה על שלמות העסק ועל הסיכויים להמשך ההפעלה שלו ליצירת רווחים. כדאי ליצור קשר כבר כעת.

המקור למידע אובקייטיבי לטיפולים משפטיים ופיננסיים מול הוצאה לפועל

הפניית גולשים לספקי שירות מתאימים והמתמקצעים בתחומם

בקרת איכות ספקי שירות בתחום תוך אספקת אנשי מקצוע המקצועיים בענף

המקור למידע אובקייטיבי לטיפולים משפטיים ויצוגיים הקשורים בהוצאה לפועל לרבות פתרונות בתחומי הליכי גבייה ואכיפה של חובות, פסקי דין, פתיחת תיקים, מסלולים אפשריים, אזהרות, עיקולים, חקירת יכולת ועוד.

אנו עוסקים במתן מידע אובייקטיבי בתחום ההוצל"פ תוך הפניית גולשים (במידת הצורך) לספקי שירות מתאימים והמתמקצעים בתחומי המשפט והכלכלה בנושאים מגוונים.

אירגוננו עוסק בבקרת איכות משפטנים ו/או כלכלנים תוך כדי שמירה ובקרה על מקצועיות אנשי המקצוע אשר עובדים איתנו הן ברמת ההתמקצעותם בתחום או נישה ספציפית עבורה הינכם מחפשים לקבל פתרון משפטי ו/או פיננסי והן ברמת אטרקטיביות תנאי ההתקשרות עימם.

הבקרה מתבצעת בשקיפות מלאה מולנו לתנאי התקשרות מול ספקי השירות על מנת שתוכלו להינות מתנאים האטרקטיביים ביותר במשק.

שלבים בהליך הוצאה לפועל

הליך ההוצאה לפועל כולל מספר שלבים, שכל אחד מהם מקרב את הצדדים לקראת מימוש ההליך וגביית חלק גדול ככל האפשר מהחובות. לעיתים, כשמדובר בחובות למדינה, מתבצעת גביית קנסות באמצעות ההוצאה לפועל, אם וכאשר החייב נמנע, מסיבות שונות, מתשלום החוב.

פתיחת הליך הוצאה לפועל כנגד חייב

אדם הטוען לקיומו של חוב כלפיו, יכול לתבוע השבת החוב באמצעות הליך הוצאה לפועל. הדבר נכון, בין אם מדובר בחייב שהוא אדם פרטי או בעל עסק. הליך הוצאה לפועל יכול להתקיים גם כנגד גופים המהווים ישות כלכלית עצמאית, כגון חברה בע"מ.

פתיחת הליך ההוצאה לפועל מותנית במתן פסק דין כנגד החייב, על ידי גורם שהוסמך לכך. זאת, בכפוף להצגת הוכחה לקיומו של החוב על ידי התובע. הוכחה כזאת תהיה, למשל, המחאה שלא נפרעה, חשבונית תמורת שירות או סחורה שתמורתה לא התקבלה או כל מסמך או הסכם שלכאורה לא כובדו על ידי הנתבע.

פסק דין בהליך הוצל"פ

פסק דין הוא הכרעה משפטית שניתנה על ידי שופט או אדם שניתנו לו סמכויות שיפוט והחלטה. רשם ההוצאה לפועל הוא גורם מוסמך שלצורך העניין מעמדו זהה למעמד שופט. על מנת שביצוע פסק הדין יוכל להיות מוטל על ההוצאה לפועל, פסק הדין עצמו חייב להכיל סנקציה כספית ברורה, בסכום קבוע, כנגד הצד המפסיד. פסק דין שניתן על ידי גורם שיפוטי מוסמך ואשר יש בו היבט כספי.

אלא שבמתן פסק הדין אין די. על מנת שהדרישות שנכללו בפסק הדין יתקיימו, מתעורר לעיתים קרובות הצורך לכפות את ביצוע ההחלטה על הצד החייב – קרי הצד הנתבע. כאן נכנסת לתמונה ההוצאה לפועל, שכל תפקידה הוא מיצוי ההליכים לגביית הסכום המבוקש מהחייב, בין אם במזומן ובין אם בטובין. כאשר הגובים של ההוצאה לפועל יממשו את פסק הדין ויגבו את החוב, הסנקציות כנגד החייב יוסרו. לחילופין, אם יקבע השופט או רשם ההוצאה לפועל כי גביית החוב איננה אפשרית, או שהסכום שנגבה הינו הסכום המכסימלי שאותו ניתן לגבות, הרי שגם אז יסתיים התהליך וכל הפעולות כנגד החייב יתבטלו.

זוכה וחייב בהוצאה לפועל

הזוכה והחייב הם שני הצדדים שהליך ההוצאה לפועל נוגע להם.

זוכה בהליך הוצאה לפועל

הזוכה הוא אדם בודד או גוף עסקי או משפטי. עם תום ההליך המשפטי ומתן פסק דין כאמור לעיל, יכול הזוכה לפנות למימוש פסק הדין הלכה למעשה, בסיוע ההוצאה לפועל. הליך ההוצאה לפועל מסתיים עם תום הליך הגבייה של הסכום שנפסק לטובת הזוכה. לחילופין, יכול השופט בתיק או רשם ההוצאה לפועל, לסיים את התהליך משהתברר כי לא ניתן לגבות את החוב, כולו או חלקו, מהחייב.

אם הזוכה יכול להביא הוכחות לחוב של החייב כלפיו, הוא יכול לפתוח בהליכי הוצאה לפועל במהירות יחסית, גם ללא משפט. די בהוראה של רשם ההוצאה לפועל, על מנת להתחיל בהליכים כנגד החייב. הוכחה, כפי שכבר הוזכר לעיל, עשויה להיות הסכם חתום בין הצדדים או המחאה המשוכה לפקודת הזוכה.

חייב בהליך הוצאה לפועל

החייב הוא אדם או גוף עסקי אשר פסק הדין חייב אותו בתשלום כספי לזוכה. אם החייב איננו ממלא אחרי הוראות פסק הדין, יכול הזוכה לפתוח כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל. בסיום התהליך אמור הזוכה לקבל את הכספים המגיעים לו על פי דין.

למרות האמור לעיל, חשוב לציין שהליך הוצל"פ איננו נפתח באופן אוטומטי. אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, הוא יכלול תמיד תאריך יעד לביצוע פסק הדין. זאת, בכפוף לאזהרה לחייב. עד לתאריך הנקוב, החייב אמור להעביר לזוכה את הסכום שנפסק לטובתו, או לפעול כנגד ביצוע פסק הדין. אם החייב נמנע מביצוע פסק הדין, יכול הזוכה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.

צד ג' ונכסים נוספים בהוצל"פ

צד ג' הוא אדם שבחזקתו נמצאים לכאורה נכסים או רכוש השייכים לחייב בהוצל"פ. עם זאת, צד ג' יכול למנוע ביצוע עיקול באמצעות פנייה לראש לשכת ההוצל"פ והגשת תצהיר בדבר בעלותו על הנכסים. לחילופין, יכול צד ג' לפנות לבית משפט השלום ולבקש פסק דין הצהרתי בעניין זה. אי ביצוע אחת הפעולות הללו יגרור עיקול רכוש שלכאורה נמצא בבעלות החייב ונמצא בחזקתו של צד ג'.

מהו הגוף המופקד על מימוש הליך ההוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה היא הגוף הביצועי של משרד המשפטים. תפקידה של הרשות הוא גביית חובות וקנסות ואכיפת החלטות שיפוטיות ופסקי דין. גביית החובות מתבצעת באמצעות ההוצאה לפועל. גביית קנסות ואגרות שונות מתבצעת באמצעות המרכז לגביית קנסות, גוף חדש יחסית המרכז את כל נושאי הגבייה של קנסות ואגרות שונות תחת קורת גג אחת.

גביית כספים באמצעות ההוצל"פ נוגעת בעיקר בעניינים כספיים שבין אדם לחברו. חבות של אדם אחד לאחר באמצעות חוזה, שטר התחייבות או המחאה, מטופלת על ידי ההוצאה לפועל. לעיתים קורה שגם מוסדות המדינה משתמשים בהוצל"פ, בעיקר אם וכאשר קיימת התחייבות כספית שלא כובדה מצד החייב למדינה ולמוסדותיה. קנסות ואגרות שלא שולמו נגבות באמצעות המרכז לגביית קנסות כאמור לעיל. בכל המקרים, מתבצע ניסיון להסדרה מרצון של החוב הכספי. רק באין ברירה ננקטות סנקציות כנגד חייב.

רשם הוצאה לפועל

רשם הוצאה לפועל הינו אדם הממונה על ידי שר המשפטים. מי שבוחר את הרשם היא ועדה מיוחדת לבחירת רשמים. הרשם נבחר וממונה על סמך היכולות, ההשכלה והניסיון המקצועי והאישי שלו. סמכויות הרשם בכל הנוגע להליכי הוצאה לפועל ואכיפת הגבייה, זהות לאלה של שופט. לפיכך גם ההחלטות של הרשם, הצווים שלו וכל פעולה אחרת שלו, דינם כדין החלטה או צו של בית המשפט. פעולותיו של הרשם מקצרות מאד את הליכי הגבייה בהוצאה לפועל ומונעות סחבת העלולה להשפיע לרעה הן על החייב והן על הזוכה.

הליכי גביית חובות בהוצל"פ

הליכי הגבייה בהוצאה לפועל מתבצעים בסדר קבוע מראש. המטרה של הליכים מסודרים היא לאפשר לחייב למצות את כל הדרכים למניעה או דחייה של ביצוע ההוצאה לפועל. מאידך הזוכה יכול להיות בטוח שמוצו כל ההליכים בדרך למימוש פסק הדין / צו בית משפט לגביית הכספים מהחייב. להלן סדר הדברים:

פסק דין כנגד החייב

פסק דין או צו כנגד החייב בהוצאה לפועל, הוא האישור לקיומם של הליכי ההוצאה לפועל. בלא פסק דין, לא יוכל הזוכה לממש את זכויותיו על פי חוק. עם זאת, הסכם חתום, המחאה או שטר חוב מהווים גם הם ראיות לחבותו של החייב כלפי הזוכה. עם הצגת מסמך חוקי המצביע על החוב, עשוי פסק הדין להינתן במקום.

פתיחת תיק בהוצל"פ

הזוכה פותח תיק כנגד החייב בהוצל"פ, תוך תשלום האגרות על פי חוק. האגרות נמדדות על פי סכום החוב, ומשמשות את האמונים על ביצוע הליך ההוצל"פ לכיסוי הוצאות הנובעות מחתירה לגביית הכספים. עם זאת, האגרות שמשלם הזוכה הן קבועות. המשמעות היא שגם אם ההוצאות על איתור החייב וגביית הכסף גבוהות מסך כל העמלות שהזוכה שילם, לא ייגבה ממנו ההפרש.

מסלול מקוצר

מסלול מקוצר בהליך הוצאה לפועל הינו מסלול שנועד לסייע לזוכים לקבל את הסכום המגיע להם תוך הימנעות מסרבולים משפטיים ואחרים, המאריכים את זמן ההמתנה עד למימוש פסק הדין, קרי הגבייה מהחייב. המסלול מיועד לגביית חובות בסכומים של עד 10,000 ₪ או כפי שייקבע מעת לעת. זמן הגבייה לא יעלה על 8 חודשים. מעורבות הזוכה בגבייה הינה מינימאלית. כמו כן, הסכום שצוין כולל גם הפרשי הצמדה וריבית, אם ישנם. תיק הוצאה לפועל במסלול מקוצר נפתח אך ורק על פי בקשה של הזוכה.

אזהרה לחייב

עם פתיחת התיק כנגד החייב בהוצל"פ, נשלחת אליו אזהרה. האזהרה כוללת את סכום החוב והסברים. כמו כן כוללת האזהרה גם הודעה לחייב על הצעדים שהוא נדרש לנקוט אם אין ביכולתו לפרוע את החוב.

קונס נכסים
גביית חובות וקנסות
חקירת יכולת חייבים
משכנתא חוץ בנקאית
הוצאה לפועל
משכנתא לסגירת חובות
גירושים ומזונות

חקירת יכולת לחייב

חקירת יכולת לחייב הינה בדיקה המתבצעת על ידי לשכת הוצל"פ. זאת, במטרה לקבוע את היכולת של החייב לפרוע את החוב. את החקירה מנהל הרשם בלשכת הוצל"פ או מי מטעמו. ואולם גם הזוכה יכול להוסיף מידע חדש, אם וכאשר מגיע לידיו מידע כזה. רק בסיום החקירה נקבעת היכולת של החייב להחזיר חובות וכן צורת הגבייה הרצויה. (עיקול, סכום אחד, חלוקה לתשלומים). הרשם בלשכת הוצל"פ מחליט בנושא, כאשר להחלטה שלו יש מעמד מחייב של פסק דין או צו בית משפט. יש לציין שאם חקירת יכולת מביאה את הרשם למסקנה שלא ניתן לגבות את החוב, הוא עשוי לסגור את תיק ההוצל"פ עם תום חקירת היכולת.

פתרונות אפשריים למיצוי הליך ההוצאה לפועל

מימוש פסק דין, צו בית משפט, החלטה של רשם הוצאה לפועל או צו שהוצא על ידיו. הגבייה מתבצעת בשתי דרכים עיקריות:

תשלום החוב על ידי החייב

תשלום על ידי החייב היא האופציה המועדפת הן על ידי רשויות האכיפה והן על ידי הנושים עצמם. תשלום החוב יכול להתחלק לתשלומים, כפי שרשם ההוצל"פ ימצא לנכון. הכול נעשה במטרה לגרום לחייב לשלם את החוב, מחד גיסא, אבל מאידך לא להעיק עליו ובוודאי שלא לגרום לו לקריסה פיננסית.

הסדר חובות

הסדר חובות הינו דרך נוספת לסיים את ההתדיינות בין החייב לזוכים. הסדר חובות מתבסס על היכולת של החייב לעמוד בחלק מההחזרים מצד אחד, ועל ויתור של הזוכים על חלק מסכומי החוב מצד שני. גם הגעה להסדר חובות מהווה פתרון הולם. משגובש הסדר כאמור, נותן לו רשם ההוצאה לפועל תוקף של פסק דין מחייב.

עיקול רכוש, כספים או נכסים השייכים לחייב

צו עיקול כנגד החייב מוצא אך ורק אם החייב לא שילם את חובו ואיננו פועל לביצוע תשלום החוב כפי שנפסק על ידי השופר או הרשם. עיקול פירושו תפיסת רכושו של החייב, או כספים שלו או כל דבר אחר בעל ערך. זאת, עד לכיסוי החוב, כולל ריביות שהצטברו.

בשורות לעיל הבאנו מושגים שכל מי שמעוניין לגבות חוב מאדם פרטי או עסק חייב להכיר. גם מי שחייב כספים ונפתח נגדו תיק בהוצל"פ, כדאי שיקרא את הדברים. פירוט והעמקה ניתן למצוא במאמרים נוספים באתר.

המקור להוצאה לפועל ופתרונות פיננסיים לחייבים

היועצות או היועצים המקצועיים של המקור להוצאה לפועל מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך ושכנגדם מתנהל הליך הוצל"פ, במציאת הפתרון הטוב ביותר עבורם. זה המקום להדגיש כי חילוץ מהליכי הוצאה לפועל הוא רק חלק מפתרון מורכב ומותאם ללקוח, ומהווה את השלב הראשון בהליך כולל, ארוך ובדרך כלל מורכב, של חילוץ פיננסי. בהמשך התהליך יש צורך לפעול לאיזון התקציב העסקי ולמניעת המשבר הבא. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות. יועצת מקצועית או מומחה מטעמנו יחזרו אליך בהקדם. וילווו אותך לאורך כל הדרך, עד להיחלצות מלאה מהבעיות הפיננסיות ועלייה על דרך המלך. כדאי ליצור קשר כעת.