title
לחצו להתקשרות:


גביית קנסות דרך הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא הגוף המופקד על גביית חובות כך שהגורמים להם חייבים את הכסף יקבלו אותו. לרשות ההוצאה לפועל – או בשמה הרשמי, רשות האכיפה והגבייה – עומדים כלים מגוונים על-מנת לגבות את החוב (או לגרום לאלה שהוטלו עליהם קנסות ומנסים להתחמק מתשלומם לשלם אותם בכל זאת), אם כי חשוב להדגיש שבמקביל גם לבעלי החוב ישנן זכויות ובפרט האפשרות להגיש התנגדות.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

איך מגישים התנגדות להוצאה לפועל?

ישנם שני סוגי התנגדויות להוצאה לפועל: מצב שבו החייב אינו מכחיש את קיום החוב אולם אין ביכולתו לשלם את מלוא הסכום, ומצב שבו החייב טוען כי כלל אין לו חוב או שמדובר על סכום נמוך יותר.

חייב שאינו מכחיש את החוב: על החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לחקירת יכולת – אנשי ההוצל"פ בוחנים את יכולתו הכלכלית של החייב, ובהתאם ממליצים האם לפרוס את סכום החוב לתשלומים וקובעים את גובה ההחזר החודשי שבו החייב מסוגל לעמוד. אם לחייב אין בכלל אפשרות להחזיר את החוב או את חלקו, הוא יכול לנקוט בהליך של פשיטת רגל (שמטיל עליו מגבלות רבות, כך שמומלץ לעשות זאת רק אם באמת אין שום ברירה אחרת).

חייב אשר מכחיש את קיום החוב את חלקו: במקרים אלה ניתן להגיש להוצל"פ התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב (כשהמחלוקת היא על גובה החוב). אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בעקבות פסק דין של בית משפט, ניתן להגיש לבית המשפט ערעור על פסק הדין, בקשה לביטולו או בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין או הליכים אחרים.

בכל מקרה חשוב לפעול במהירות, תוך לא יותר מ-20 יום ממועד קבלת האזהרה מההוצאה לפועל.

עיקול משכורת

אחת הדרכים המקובלות של גביית חוב ע"י הוצאה לפועל היא עיקול משכורת.

חשוב לדעת כי אסור לעקל את מלוא השכר אלא יש להשאיר לחייב סכום מסוים (למשל, כשיש שני בני זוג עם ילד אחד, יש להשאיר 3,762 ש"ח או 80% מהמשכורת, הסכום הנמוך מבין השניים).

גרירת רכב

רשות האכיפה והגבייה רשאית גם לגרור את רכבו של חייב שלא הסדיר את החוב שלו.

נציגי ההוצל"פ מגישים לחייב צו תפיסת רכב ומבקשים ממנו את המפתחות. במידה והתגובה היא סירוב, רשאים אנשי ההוצאה לפועל לפרוץ את הרכב (באופן מקצועי שלא יגרום לו נזק). בכל מקרה הרכב ייגרר ויאוחסן בהתאם לנהלים עד לתשלום החוב.

עיקול בית / נכס / דירה

אחת הסנקציות העיקריות שבהן יכולה לנקוט ההוצאה לפועל היא עיקול של בית או דירה (וכן של נכסי מקרקעין אחרים).

יחד עם זאת ישנן גם מגבלות על הליך זה, ובפרט לא ניתן למכור דירה שעוקלה ע"י ההוצל"פ אלא אם כן הוכח שלחייב (ולבני משפחתו, אם חיים איתו) ישנו מקום מגורים חלופי בתנאים סבירים.

עיקול ירושה

במקרים מסוימים רשאית רשות האכיפה והגבייה לעקל גם ירושה או חלק ממנה (כלומר חלקו של החייב) – אם כי זוהי סוגיה משפטית מורכבת.

אמצעים נוספים בהם יכולה להשתמש רשות האכיפה והגבייה

לרשות ההוצאה לפועל עומדים אמצעים נוספים על-מנת להפעיל לחץ על החייבים. ביניהם: מניעת חידוש רישיון נהיגה, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות שונות על ההתנהלות הכלכלית וגם מאסר בפועל.