title
לחצו להתקשרות:


הוצאה לפועל בגין שקים חוזרים

כל מי שקיבל תשלום כלשהו בצ'ק אשר לא כובד מכיר היטב את ההרגשה הקשה, שמושפעת לא רק מהחשש להפסיד סכום כסף כזה או אחר אלא גם מעוגמת הנפש.

במקרים אלה ניתן להיעזר בהוצאה לפועל (או בשמה הרשמי, רשות האכיפה והגבייה) על-מנת לגבות את החוב.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מתי כדאי לפנות להוצאה לפועל?

ראשית כדאי לפנות אל מי שנתן לכם את הצ'ק שלא הצלחתם לפרוע (בין אם כי הבנק החזיר אותו בגלל שאין מספיק כסף בחשבון ובין אם כי הצ'ק בוטל).

אם פנייה בעל-פה לא מועילה יש לשלוח אל נותן השיק מכתב התראה, שבו מפורטות הדרכים בהן תנקטו, כולל פניה להוצאה לפועל, אם הוא לא יפעל מידית לכיבוד השיק. מכתב מעורך דין ייצור רושם עז יותר, אולם אין חובה עפ"י החוק לשגר את מכתב ההתראה דרך עו"ד.

אם גם מכתב ההתראה לא השיג את המטרה, מומלץ להגיע אל לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריכם ולפתוח תיק הנקרא "בקשה לביצוע שטר".

אילו מסמכים נדרשים כדי להגיש להוצל"פ בקשה לביצוע שטר?

יש להגיע אל לשכת ההוצל"פ עם הצ'קים המקוריים, צילומים שלהם משני הצדדים וכן שאילתא ממשרד הפנים המאמתת את פרטי נותן הצ'קים שלא כובדו.

פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין שיקים חוזרים או מבוטלים כרוכה בתשלום אגרה בגובה 1.25% מסכום הצ'קים (או 164 ש"ח, הסכום הגבוה מבין השניים).

איך ההוצאה לפועל גובה את החוב?

רשות האכיפה והגבייה משגרת אל נותן השיקים שחזרו או בוטלו מכתב אזהרה. מרגע שקיבל החייב את המכתב, יש לו ארכה (שנקראת "תקופת אזהרה", וברוב המקרים היא בת 20 ימים) כדי לשלם את החוב.

אם חולפת תקופת האזהרה והחייב לא פרע את הצ'קים שנתן, רשאית רשות האכיפה והגבייה לנקוט בהליכים שונים כדי לגבות את הכסף – כולל עיקול משכורת, עיקול מטלטלין, עיקול חשבונות בנק, גרירת רכב, עיקול דירה ועוד. חשוב להדגיש כי סכום החוב נושא ריבית עפ"י חוק.

האדם שנתן את אותם שיקים חוזרים או מבוטלים רשאי להתגונן בדרכים שונות.

האם מותר לבטל שיקים?

חשוב להדגיש כי מתן שיק מתוך כוונה לבטל אותו הוא עבירה פלילית וכך גם המצב שבו אדם נותן צ'ק שהוא יודע מראש שאין סיכוי שהוא יכובד.

עפ"י החוק אדם רשאי לבטל צ'ק אם לא קיבל את התמורה עבורו, וזאת באמצעות מסירת הוראת ביטול לבנק (חובה למסור את ההוראה ביום העסקים הראשון שאחרי מועד הפקדת הצ'ק, או לפני כן כמובן) – אבל במקרים אלה הוא חשוף לתביעה בגין ביטול הצ'ק ולפתיחת הליכי הוצאה לפועל.