title
לחצו להתקשרות:


הליך הוצל"פ מהיר

אחת הבעיות הנפוצות בהליך פשיטת רגל הינה הזמן הרב שעלול לעבור מרגע הגשת הבקשה לפשיטת רגל ועד לקבלת הפטר. לשם כך בדיוק נועד הליך הוצאה לפועל מהיר. מהי הוצאה לפועל בהליך מהיר? מהם היתרונות עבור החייב והזוכה בהוצאה לפועל? מהם הסייגים לקיומו של הליך כאמור?

המומחים המקצועיים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל מסייעים לחייבים בהליך הוצאה לפועל לסיים את התהליך במהירות האפשרית. זאת, תוך מציאת איזון נכון בין צרכי החייב לבין דרישות הנושים. אם תלוי ועומד כנגדך תיק אחד או יותר בהוצאה לפועל ואם יש לך עניין לסיים את התהליך בהקדם האפשרי, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. אנו פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה גבוהים.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מהו הליך הוצאה לפועל מהיר

הליך מהיר להוצאה לפועל וקבלת הפטר, הינו הליך שמועד הסיום שלו ידוע מראש. אורך הזמן העובר מרגע הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי החייב ועד לסגירת התיק, לא עולה על 18 חודשים. במהלך הזמן הזה, מתבצע איתור של הרכוש השייך לחייב (וניתן לחלט אותו לטובת פירעון החובות), מכירה שלו וחלוקת התמורה בין החייבים. בתום התקופה, נערך דיון בעניינן של החייב. אם הרשם בהוצל"פ מגיע למסקנה שהליך ההוצל"פ ופשיטת הרגל מיצה את עצמו, עשוי החייב לקבל הפטר בו במקום.

התקופה הקצובה בהליך המזורז, קצרה לאין ערוך יחסית לאורך התהליך בעבר (לפני שנת 2013). לפני כן, הליך כזה היה עלול להימשך שנים ארוכות, כאשר שני הצדדים, הן הנושים והן החייב, יוצאים ממנו נפסדים. הראשונים, מקבלים לרוב החזר מזערי של הכספים השייכים להם, וגם הוא נפרש על פני תקופה ארוכה. החייב, לעומת זאת, מנוע לכל אורך התקופה מלנהל חיים כלכליים ועסקיים סבירים. זאת, עקב ההגבלות המוטלות עליו מעצם היותו חייב. עם זאת, זה המקום לציין כי גם במצב כפי שהוא כיום, אם לרשם בהוצל"פ יש ספקות באשר למיצוי ההליך, הוא עלול למשוך אותו מעבר לתקופה הקצובה. סגירת תיק בהוצאה לפועל מותנית, לפיכך, בשיתוף פעולה מלא ומוחלט של החייב.

היתרונות בהליך מהיר לזוכה ולחייב

כפי שכבר הוזכר לעיל, הן הזוכה והן החייב יוצאים נשכרים בעקבות קיומה של פשיטת רגל בהליך מהיר.

היתרונות לחייב הם כדלקמן:

א' – קיצור התקופה שבה מוטלות עליו הגבלות שונות, בעקבות הליך פשיטת הרגל. עם ההגבלות הללו ניתן למנות הגבלות על תפעול חשבון בנק, איסור (או הגבלה) על יציאה לחו"ל ומגבלות בפתיחה והפעלה של עסק.

ב' – לכל אורך התהליך, מחויב החייב בתשלום חודשי קבוע, על פי קביעת הרשם בהוצל"פ. ככל שהליך פשיטת הרגל קצר יותר, כך פוחת מספר התשלומים של החייב.

היתרון לזוכים

היתרון הגדול לזוכים הוא בעיקר קיצור התקופה שבין ההכרזה על החייב כפושט רגל לבין קבלת התמורה בגין הרכוש שלו, שכאמור לעיל חולט ונמכר. אמנם גם כיום, מרבית החוב כלל איננה מוחזרת. במרבית המקרים, רק נושים מועדפים מקבלים את מרבית הסכום. כל השאר, מתחלקים בכל השאר – שזה למעשה שום דבר.

עם זאת, דווקא האפשרות לקיצור תקופת ההמתנה להפטר, עשויה לדרבן את החייב לחשוף את כל הרכוש המצוי ברשותו ואשר ניתן להשתמש בו לתשלום החובות. בהליך הקודם, לא היה החייב נתון להליך ארוך ומתמשך, בין אם הצהיר על כל רכושו ובין אם לאו. לפיכך, קרו לא מעט מקרים שבהם הניחו החייבים לנושים ולרשם לטרוח. נכון להיום, האפשרות לקיצור תקופת ההמתנה להפטר מדרבנת את החייבים לחשוף את מלוא הרכוש, בתמורה לסיום מהיר של התהליך.

סייגים להוצל"פ בהליך מהיר

הסייג העיקרי והחשוב ביותר, הוא שקיפות מלאה של החייב באשר לרכוש שהוא מחזיק. אם הרשם בהוצל"פ יתרשם שהחייב נמנע, בכוונה או בשוגג, מלחשוף את כל הרכוש המצוי ברשותו והניתן לחילוט, הוא עשוי להאריך את הליך פשיטת הרגל לתקופה בלתי מוגדרת.

סייג נוסף הוא עמידה של החייב בכל החיובים ובכל התשלומים שהוטלו עליו עם הגשת הבקשה לפשיטת רגל. אי עמידה בהתחייבויות כאמור, תפגע באפשרות שלו ליהנות מקיצור הליך פשיטת הרגל.

פסק דין ואמצעי אכיפה בהוצאה לפועל
פסק דין ואכיפה
איחוד תיקים בהוצל"פ
איחוד תיקים
הוצאה לפועל
הוצאה לפועל
חקירת יכולת חייבים
חקירת יכולת

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל מתמחים במציאת פתרונות פיננסיים ובסיוע לחייבים המעוניינים בכך בהיחלצות מהירה ככל האפשר מחובות, תוך קבלת הפטר. במקרים שהדבר מתאפשר, והוא לטובת החייב, מסייעים המומחים שלנו בגיבוש הסדר חובות, המאפשר לחייב לחזור להתנהלות פיננסית תקינה בהקדם.

אם יש לך חוסות מעיקים ואם יש לך רצון לביים במהירות ובהצלחה את הליך פשיטת הרגל, זה המקום עבורך. ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגה מקצועית או נציג מיומן מטעמנו יחזרו אליך בהקדם. הם יסייעו לך לאורך כל הדרך, עד לסיום המוצלח של התהליך. כדאי ליצור קשר כעת.