title
לחצו להתקשרות:


הסדר חובות בהליך הוצל"פ

הסדר חובות הוא הסכם בין החייבים לנושים. ההסכם נוגע בעיקר לתנאי ההחזר ולגובה הסכום הסופי שישולם. הסכום הזה יהיה נמוך מהחוב הקיים. עם זאת, הוא יהיה גבוה מספיק על מנת להחזיר חלק משמעותי מהחובות הקיימים. מדובר בשיווי משקל בין היכולת של החייב להחזיר את החוב, לבין המוכנות של הנושים לשמוט חלק ממנו.

המטרה של הסדרי חובות היא כפולה: מצד אחד, לסייע לחייב לפתור מהר ככל האפשר את בעיית החובות של החייב ולאפשר לו לצאת לדרך חדשה. מצד שני, ההסדר מאפשר לנושים לקבל חלק משמעותי מהכספים המגיעים להם. שני הצדדים יוצאים מההסכם כשחצי תאוותם בידם: החייב משלם חלק מהחובות שלו ואילו הזוכה מקבל חלק מהכספים המגיעים לו.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

תנאים להסדרת חובות

התנאי הראשון לביצוע הסדרת חובות הוא הסכמה של כל הצדדים המעורבים. הסכמה של כל הצדדים נדרשת, כיון שהסדר החוב כרוך בויתור של הנושים על חלק מהחוב. לעומת זאת, החייב מתחייב להחזיר את יתרת החוב שנותרה, בדרך שתיקבע על ידי בית המשפט או על ידי הרשם בהוצל"פ.

התנאי השני לביצוע הסדר חוב כאמור, הוא שההסדר יכלול את כל החובות הידועים של החייב, כלפי כל הנושים. לפיכך נהוג, בדרך כלל, לבצע הליך איחוד תיקים לפני ביצוע הסדר חוב בין החייב והנושים. עם זאת, הליך איחוד תיקים איננו כולל את החובות כדלקמן:

  • תיקי הוצל"פ שנפתחו כנגד החייב לגביית מזונות.
  • תיקי הוצל"פ שאינם מתייחסים לחוב כספי, אלא לאי מילוי התחייבות מצד החייב. לדוגמא – ביצוע משכנתא בעקבות אי תשלום משכנתא על ידי החייב.
  • תיקים כספיים שבהם החייב הגיש התנגדות, אבל בית המשפט טרם דן בה וטרם פסק דין בעניינה. משמעות העניין היא שאין קביעה ברורה על עצם הגדרת החוב. מכך משתמע, כמובן, שאין הגדרה של גובה החוב.

התנאי השלישי לביצוע הסדר חוב בין החייב לנושים, הינו קביעת הדרך להחזר וחלוקה ברת ביצוע של החוב לתשלומים סבירים. חלוקה נכונה תפרוס את ההחזרים על פני תקופה ארוכה. מצד שני, כל הנושים יקבלו את החלק שהחייב הסכים לשלם על פי ההסדר.

גיבוש הסדרי חובות לתועלת כל הצדדים

בחלק גדול מהמקרים, הסדר החוב מתגבש בין בנושים לחייבים, בצורת הסכם. במקרים הללו, בית המשפט איננו מעורב. מדובר בהסכם שעליו חתומים כל הצדדים, והוא ממילא מחייב מבחינה משפטית. ההסכם נוגע לגובה הסכום הסופי שישלם החייב, צורת התשלום, פריסת התשלומים והמועדים שלהם.

גובה הסכום הסופי לתשלום: הסכום הסופי שעליו מסכימים הצדדים יהפוך ליתרת החוב של החייב. מראש ברור שיתרת החוב, זאת שלא נכללה בהסדר, תושמט למעשה והחייב לא ישלם אותה.

צורת התשלום: גם כאן יש התדיינות. בדרך כלל, הסכום מתחלק לתשלומים תקופתיים, בהתאם ליכולת הפירעון של החייב. אבל לעיתים צורת התשלום היא שונה. בחלק מהמקרים מדובר במניות או בהשתלטות על חלק מעסק קיים. הרווחים מהפעילות העסקית הם אלה המכסים את יתרת החוב. במקרים אחרים מתבצעת העברת רכוש מהחייב לנושים, בערך שווה לערך שהוגדר בהסכם.

פריסת התשלומים: בניגוד לתשלומי חובות על פי צו בית משפט, פריסת התשלומים בהסדרי חובות יכולה להיות נוחה הרבה יותר לחייב. התשלום החודשי הוא נמוך וניתן לעמוד בו. התקופה שבמהלכה יצטרך החייב לשלם תהיה, עם זאת, ארוכה יותר. ככל שיכולת ההחזר של החייב גבוהה יותר, כך תתקצר תקופת ההחזר.

חשוב לציין כי הסדר חובות הם בדרך כלל תוצאה של הסכמה בין כל הצדדים. עם זאת, יש מקרים שבהם הסדר חוב נכפה על החייב עקב התנגדות של נושה אחד או יותר להסדר קודם שהתגבש. במקרה הזה, עלול להיווצר מצב שבו החייב יפנה להליכי פשיטת רגל. הליכים כאלה יאפשרו לו ושמוט את מרבית החובות שלו ולהימנע מתשלומי החוב על פי הסדר החוב שגובש.

היתרונות של הסדר חובות

אחד היתרונות של הסדרי חובות כאמור לעיל, טמון בעובדה שכל החובות המאוגדים במסגרת ההסדר משולמים באמצעות תשלום תקופתי אחד ויחיד. כך, החייב יכול להמשיך ולתכנן את חייו בצורה נכונה ומבוקרת. כיון שהגיע להסדר, אין מוטלות על החייב מגבלות כל שהן. המגבלה היחידה, בדרך כלל, היא צו המונע ממנו לצאת מהארץ. כמו כן, עלול הרשם בהוצאה לפועל להטיל עיקול על כספים או נכסים של החייב. אלא שלרוב, למעט איסור היציאה מהארץ, אין כמעט מגבלות.

היתרון השני עבור החייב הוא שאין עליו פיקוח הדוק של הרשויות. זאת בניגוד לחייב המוכרז מוגבל באמצעים או פושט רגל. בשני המקרים האחרונים, ההגבלות על החייב הן רבות. הן נוגעות בדרך כלל לשימוש בחשבון הבנק שלו, ביכולת שלו לתמרן מבחינה כלכלית וביכולת שלו להתחיל עסק חדש או אפילו להצטרף לעסק קיים.

הבחירה של חייב בביצוע הסדר חובות היא פועל יוצא של הרצון שלו לשלם את החובות שלו, בלי לפגוע בשגרת החיים שלו. מצד שני, החייב מצליח להפחית במידה ניכרת את הסכומים שאותם הוא חייב. בנוסף, התשלום התקופתי הוא כזה המאפשר לחייב להמשיך ולנהל אורח חיים רגיל, פחות או יותר.

המומחים של המקור להוצאה לפועל יסייעו לך להגיע להסדר הטוב והנכון ביותר מבחינתך. אם יש לך חובות והנושים מעיקים, זה הזמן לפנות אלינו. אנו נסייע לך להגיע להסדר הטוב ביותר, ולתכנן את הצעדים הפיננסיים שלך בקפידה. אנו נסייע לך בהתנהלות, עד להיחלצות מלאה ממצב הביש הכלכלי.