title
לחצו להתקשרות:


כינוס נכסים והסדר חובות בהוצל"פ

כינוס נכסים הינו תפיסת נכס השייך לחייב כדי להשתמש בו, או בתמורה שתתקבל ממכירה שלו, לפירעון חובותיו של החייב לנושים בהוצאה לפועל. זאת, בהמשך להליך איחוד תיקים של כל הנושים הקיימים. מה המשמעות המעשית של הליך כינוס נכסים? אילו סוגי נכסים ניתן לתפוס באמצעות הליך כינוס הנכסים? מהו הסדר חובות וכיצד הוא מסייע לחייב להימנע מהליך כינוס נכסים? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בסוגיות דלעיל.

היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור להוצאה לפועל פועלים בכל רחבי הארץ. הם מסייעים ללקוחות פרטיים ועסקיים שמתקיימים כנגדם הליכי הוצאה לפועל בשלבים שונים, במציאת פתרונות פיננסיים שיסייעו להם לצאת מההליך בצורה הטובה ביותר האפשרית עבורם. אם מתקיימים כנגדך הליכי הוצל"פ, יש לך עניין בפתרון שאיננו כולל פשיטת רגל ויש בבעלותך נדל"ן נקי ממשכנתא או עם משכנתא קטנה, זה המקום הנכון עבורך.

כדאי ליצור קשר כבר כעת ואחד מהנציגים (או הנציגות) שלנו יצור אתך קשר בהקדם. אנו נלווה אותך לאורך כל הדרך, עד לקבלת הלוואת משכנתא כנגד הנכס וגיבוש הסדר חובות מול הנושים. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או דרך הטלפון בשעות העבודה הרגילות.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

משמעות הליך כינוס נכסים

הליך כינוס נכסים הוא השלב המשמעותי והחשוב ביותר בהליך פשיטת רגל. בתום הליך כינוס הנכסים עוברים כל הנכסים השייכים לחייב לידי כונס הנכסים. בהמשך, פועל כונס הנכסים למימוש הנכסים שנתפסו. במילים אחרות – הנכסים כאמור נמכרים לכל המרבה במחיר, בזמן הקצר ביותר האפשרי.

בתמורה המתקבלת ממכירת הנכסים, משתמש כונס הנכסים, בהנחיית הרשם בהוצל"פ, לתשלום חובותיו של החייב לנושים. זאת, על פי סדר עדיפויות שנקבע מראש. בתום הליך כינוס הנכסים, ומשלא קיימים יותר נכסים ברי מימוש ברשות החייב, נסללת הדרך להכרזה על החייב כחדל פירעון ופושט רגל. בתום תקופה מסוימת, מקבל פושט הרגל צו הפטר. הצו הזה פוטר אותו מכל החובות הידועים שנותרו, שהליך ההוצאה לפועל התייחס אליהם.

עבור הנושים, משמעות הליך כינוס הנכסים היא הודאה בכך שהסיכוי לקבל את הכספים המגיעים להם במלואם, הוא קלוש. למעשה, עבור חלק מהנושים, בעיקר אלה שאינם נושים מובטחים, גם האפשרות לקבלת חלק מהחובות היא קלושה. חייב המסוגל להחזיר את החובות שלו במלואם, יעשה זאת בלא צורך בהתערבות ההוצל"פ. הליך כזה נפתח אך ורק כנגד מי שנמנע מפירעון החובות שלו, כיון שאין ברשותו מספיק ממון או רכוש לעשות זאת.

כינוס נכסים, פשיטת רגל ומה שביניהם

כאמור, שלב כינוס הנכסים בהליך פשיטת רגל כנגד החייב הוא השלב המשמעותי ביותר בתהליך. מרגע שהוחל ביישום השלב הזה הלכה למעשה, מאבד החייב את היכולת לשלוט בנכסים שלו. מדובר למעשה בנכסים מכל סוג אפשרי – נדל"ן לסוגיו השונים, כולל מבנים, בתים או אדמות. בנוסף, ניתן למנות עם הנכסים הללו כספים, חסכונות, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניירות ערך ושטרות חוב. לבסוף, גם עסק פעיל הנמצא ברשותו ובבעלותו של החייב ועשוי להניב הכנסה כספית, עלול להימנות עם הנכסים שכונס הנכסים יתפוס.

חשוב מאד לדעת ולהבין בעניין זה, שהנכסים שכונס הנכסים תופס, המכרים במחירים הנמוכים עשרות אחוזים ממחירם ומערכם האמיתי בשוק. מדובר כאן בעיקר על נכסי נדל"ן, שהם החלק המשמעותי ביותר הן מבחינת הערך המוחלט שלהם והן מבחינת ההפסד במחיר המכירה. כל התהליך מתבצע במטרה ברורה להשיב לנושים חלק גדול ככל האפשר מהחוב כלפיהם, בזמן הקצר ביותר האפשרי.

עבור מי שרוכשים את הנכסים הללו, מדובר לרוב בעסקה מצוינת. ואכן, יש מומחים רבים לנדל"ן, כמו גם בעלי הון, המתמחים ברכישת נכסים כאלה, השבחה שלהם ומכירתם ברווח נאה. כיון שכך, ככל שמדובר בנושים, רק בחלק קטן מהמקרים הם מקבלים בחזרה את מלוא סכום החובות. זאת,, כפי שכבר הוזכר, למעט נושים מובטחים, שבמרבית המקרים אכן מקבלים את מלוא כספם בחזרה. לעומתם, שאר הנושים מקבלים בחזרה אחוזים בודדים מהחוב, אם בכלל.

משכנתא, הסדר חובות ותועלת לכל הצדדים

הדרך הטובה ביותר להימנע מהמשך ההליכים לקראת פשיטת רגל, הינה גיבוש הסדר חובות בין החייב לכלל הנושים. הסדר חובות פירושו קביעת סכומי ההחזר לכל אחד מהנושים, באמצעות משא ומתן. מצד אחד, ברור לכל אחד מהנושים, שהוא יקבל רק החזר חלקי של החוב. מצד שני, הסדר חובות עם החייב עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסכום שיוחזר לנושים בכל צורת התנהלות אחרת.

קונס נכסים
גביית חובות וקנסות
חקירת יכולת חייבים
משכנתא חוץ בנקאית
הוצאה לפועל
משכנתא לסגירת חובות
גירושים ומזונות

מנגד, ברור לחייב שאם הליך כינוס הנכסים יימשך, הוא יסתיים בהכרזה עליו כעל פושט רגל. במצב הזה לא יישאר בידיו רכוש, למעט אולי דירת המגורים שלו. אבל הגעה להסדר חובות עם הנושים עשויה להשאיר בידיו חלק מהרכוש ויחד עם זאת למנוע את פשיטת הרגל, על כל היבטיה.

הרשם בהוצל"פ וכינוס נכסים

מבחינת הרשם בהוצל"פ, הסדר חובות באמצעות משכנתא עשוי להיות הפתרון הטוב ביותר שאליו יש לשאוף. הפתרון הזה מותיר את כל אחד מהצדדים וחצי תאוותו בידו. מבחינת ההוצל"פ, הסדר כזה, אם הוא מיושם בצורה נכונה, חוסך זמן רב ולא מעט ממון. זאת, כיון שנחסכות החקירות, ההתדיינויות וכל הפעולות הדרושות כדי ליישם ולמצות את הליך ההוצאה לפועל.

הלוואת משכנתא והסדר חוב

הדרך הטובה ביותר להשגת סכומי הכסף הנדרשים לצורך הסדר החובות, הינה נטילת משכנתא כנגד שעבוד נכס נדל"ן השייך לחייב. הנכס יוערך על פי השווי הריאלי שלו בשוק, מה שיאפשר לחייב לקחת משכנתא בסכום גבוה יחסית. משכנתא כזאת מספיקה, ברוב המקרים, לכיסוי החובות לאחר גיבוש הסדר חוב. החייב נשאר אמנם עם הלוואה שההחזרים שלה מתפרשים על פני תקופה ארוכה, אבל ביחד איתה נשארת לו חירותו הפיננסית וחופש ההתנהלות שלו מול הבנקים או מול מוסדות פיננסיים אחרים.

משכנתא לחייב הנמצא בהליך כינוס נכסים היא בכל מקרה אך ורק הלוואת משכנתא חוץ בנקאית. הבנקים נמנעים מהענקת משכנתא לחייב שקיימים ועומדים כנגדו הליכי הוצאה לפועל. זאת, הן בגלל הנחיות מחייבות של בנק ישראל והן בגלל זהירות יתר בכל הנוגע להסתבכות פיננסית עם חייבים בהוצל"פ.

המשכנתא הזאת ניתנת לחייב כנגד שעבוד נכס נדל"ן, לפני או תוך כדי הליך כינוס נכסים כנגדו. נטילת המשכנתא משולבת במשא ומתן אינטנסיבי מול הספקים על גיבוש הסדר החובות.

המומחים הפיננסיים המיומנים של המקור להוצאה לפועל, מסייעים לבעלי נכסים המצויים בהליכי כינוס נכסים לקראת פשיטת רגל, בהשגת הלוואת משכנתא כנגד נכס נדל"ן. בנוסף, ניתן לקבל סיוע והכוונה באשר לגיבוש הסדרי חוב מול הנושים. זאת, בהתאמה ליכולות ולצרכים של החייב ולאפשרות הפיננסיות שלו.

אם מתנהל כנגדך הליך כינוס נכסים ואם יש לך עניין לסיים את ההליך לפני שהגיע לשלב שאין ממנו חזרה, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר עוד היום באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. אנו נלווה אותך לאורך כל התהליך, עד להשגת התוצאה הטובה ביותר עבורך.