title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לחייבים והסדר חובות

אחת התובנות המעניינות והנכונות ביותר באשר להליך הוצאה לפועל, היא שאף אחד מהצדדים לא נכנס לתהליך כזה מרצון. כל אחד מהצדדים בתהליך, קרי החייב והזוכה (או הזוכים) היה מעדיף להימנע מהתהליך הזה. מדוע הליך הוצאה לפועל איננו מהווה פיתרון מועדף על הזוכים? איזו בעייתיות מעורר הליך ההוצל"פ אצל החייב? מה הבעייתיות של הליך הוצל"פ לגבי הזוכה? כיצד עשויה משכנתא לחייבים בהוצאה לפועל לסייע לכל הצדדים להיחלץ ממצב חסר תוחלת לכאורה? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בסוגיות הללו.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור להוצאה לפועל מסייעים לחייבים בהוצאה לפועל המצויים במשבר פיננסי במציאת פתרונות איכותיים. אם נפתחו כנגדך הליכי הוצאה לפועל ואם יש לך עניין במציאת פתרון שימנע ממך הליך פשיטת רגל וחדלות פירעון, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרכילות.

לאחר יצירת הקשר, נציגה מקצועית או נציג מטעם המקור להוצאה לפועל יצרו אתך קשר להמשך התהליך. היועצים הפיננסיים המקצועיים שלנו ילוו אתכם מרגע יצירת הקשר ועד סיום הליך ההוצל"פ, סגירת החובות מול הספקים והיחלצות מסכנת פשיטת הרגל וחדלות הפירעון. היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בגיוס משכנתאות למסורבי בנקים, הלוואות או מימון לעסקים.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

פשיטת רגל או משכנתא והסדר חובות

פתיחת תיק בהוצאה לפועל ונקיטת אמצעים כנגד חייבים באמצעות הליך הוצאה לפועל, נחשב בעיני רבים כפתרון האולטימטיבי לגביית כספים מחייבים. האמצעים הרבים שמפנה המדינה לסיוע לזוכים בהוצאה לפועל כמו גם הממד ההרתעתי של ההליך, הופכים אותו קרדום לחפור בו לנושים המנסים ללחוץ על חייבים לסלק את חובם. זאת, באמצעות איום מפורש או מרומז, שאם לא יסולק החוב הם יאלצו לפנות לסעד באמצעות הליך הוצאה לפועל.

הוצאה לפועל וסיכויי גביית חובות

עם זאת, כשמקלפים את שכבת החרדה מצד אחד ואת התקווה לגבייה מוצלחת של חובות מצד שני, מתברר שפנייה להליך הוצאה לפועל מניבה תוצאות טובות לעיתים רחוקות יחסית. וגם במקרים האלה, רק חלק מזערי יחסת מהחובות מושב לבעליו. הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל מצמצם עוד יותר את הסיכויים של החייבים להשיג חלק משמעותי מהחוב.

המצב שונה במקרים שבהם הפונים להוצאה לפועל הם נושים מובטחים, שלזכותם קיימת ועומדת ערבות בדמות רכוש, או שווה ערך אחר לסכום החוב. ואולם במרבית המקרים, גם לאחר מיצוי הליך ההוצאה לפועל, התועלת הפיננסית האמיתית לזוכה היא מזערית. הסטטיסטיקה מלמדת כי רק אחוזים בודדים של החובות בהוצאה לפועל אכן מוחזרים. מנגד, הטרחה שנגרמת לזוכה והסבל שנגרם לחייב הם גדולים ביחס לתוצאות התהליך למעשה.

הזוכים בהליך הוצאה לפועל

הזוכים בהליך הוצאה לפועל מקדישים זמן רב ולא מעט ממון, בניסיונות להתחקות אחרי רכוש או ממון שניתן להסתייע בהם לגביית החוב. החוק מתיר להם לעשות כל מאמץ לגלות רכוש נסתר אצל החייב, בזמן הליך כינוס נכסים. ואולם האמת היא, שחייבים נמנעים מלשלם את חובם במלואו רק אם הם באמת ובתמים אינם יכולים לעשות כן. רק במקרים מעטים, אכן מתברר שברשות החייב קיים רכוש או ממון המאפשר לו לפרוע את חובותיו במלואם והוא מסתיר את הדבר.

מבחינת הזוכים, הרווח העיקרי בהליך ההוצאה לפועל טמון בגרימת הטרחה עצמה והטרטורים לחייב. המטרה העיקרית של הצעד הזה הינה להרתיע אותו, ואולי חייבים פוטנציאלים אחרים, מלחזור על הטעות שבנטילת התחייבויות שהם אינם יכולים לעמוד בהן. מטרה משנית, היא נטילת סכום גבוה ככל האפשר, שיכסה ולו באופן חלקי את החובות. ישנם זוכים שמבחינתם הכספים שלא ייגבו עלולים לגרום לקריסת העסק שלהם עצמם, לא פחות. ואכן, ההיסטוריה הכלכלית בעולם כולו ובישכאל בכלל, מראה כי בעקבות קריסה של חברה או עסק גדולים, ישנה שרשרת של קריסת עסקים שהיו קשורים בקשרים מסחריים עם אותו העסק.

החייבים בהליך הוצאה לפועל

ואולם גם החייבים בהוצאה לפועל אינם יוצאים מהליך הגבייה נקיים. מצד אחד, הרשם בהוצאה לפועל יעשה הכל על מנת לתפוס רכוש וממון השייכים להם במטרה להעביר אותם לזוכים. לפיכך, חייב בהליכי הוצאה לפועל יכול לצפות לנקיטת הליך כינוס נכסים באשר לרכוש שלו. זאת, למעט רכוש המוגדר בחוק ככזה שאי אפשר לקחת מהחייב. מצד שני, בתום התהליך יוכרז החייב פושט רגל. ההכרזה הזאת היא משמעותית מאד, כיוון שבסופה ניתן לחייב צו הפטר, השומט למעשה את החובות שלו.

התהליך המפרך של הוצאה לפועל עלול להשפיע על חייו של החייב לאורך זמן. במקרים מסוימים, גם ביתו של החייב נלקח ממנו.  זאת, בעיקר אם הזוכים בהליך הוצאה לפועל הם הגופים שהלוו את הכספים לנטילת משכנתא לרכישת הדירה. ואולם גם במקרה קיצוני כזה, הסיכויים שמרבית החוב יוחזר הם קלושים.

משכנתא והסדר חובות לתועלת כל הצדדים

המסקנה המתבקשת מאליה בעקבות האמור לעיל, היא שהדרך היותר נכונה לפתרון חובות או מצוקות של מי מהצדדים, הינה ניהול משא ומתן בין החייב לבין בעלי החוב.

יתרונות לחייב

היתרון העיקרי של הסדר חובות לחייב טמון בעובדה שהחייב יכול לשמור על הרכוש שלו מצד אחד, ומצד שני לנער מעצמו את החשש המתמיד מפני נחת זרועם של האמונים על הוצאה לפועל. חשוב להבין בהקשר זה, שברוב המקרים מאבד החייב תוך כדי הליך כינוס הנכסים, רכוש השווה הרבה יותר מסכום החובות הנדרש ממנו. הסיבה לכך פשוטה: כונס הנכסים משתלט על רכוש השייך לחייב, במטרה למכור אותו ולהעביר את כספי המכירה לזוכה. מכירת הרכוש מתבצעת לרוב במהירות הרבה ביותר האפשרית. לכן, בחלק הארי של המקרים, רכוש השייך לחייב נמכר בסכום הנמוך באופן משמעותי ממחירו האמיתי של הנכס. הנתונים מלמדים כי במרבית המקרים, נכסים השייכים לחייבים בהוצל"פ נמכרים במחיר הנמוך בעשרים אחוזים בערך ממחירם בשוק.

אם אדם החייב כספים והמצוי בהליך הוצאה לפועל בוחר להגיע להסדר חובות עם הזוכים, הוא מרוויח משני הכיוונים: מצד אחד, הוא ממשיך להחזיק בנכס השייך לו ויכול למכור אותו בעתיד המחיר מלא, אם יבחר בכך. מצד שני, הסדר חובות בהוצאה לפועל מקטין מאד את הסכום הסופי שאותו משלם החייב. כל זאת בכפוף, כמובן, להשגת הסדר עם כל הזוכים כאחד.

יתרונות לזוכה בהסדר חובות

ההיגיון מאחורי ההשפעה של מכירת סחורות הרבה מתחת לשווי שלהם לצורך תשלום חובות, משפיע גם על הזוכה בהוצאה לפועל. במרבית המקרים, סכומי ההחזר שמקבלים הספקים הם נמוכים באופן משמעותי ביחס לחוב בקיים. במרבית המקרים, בידי החייבים אין מספיק נכסים לממן את החובות. וכשהנכסים הללו נמכרים במחירים נמוכים, כפי שהוסבר לעיל, הרי שהחזר החובות לחייבים הוא קטן מאד.

הגעה להסדר חובות עם החייב, עשויה להביא לתוצאות טובות מאד עבור הזוכה בהליך הוצאה לפועל. התוצאה תבוא לידי ביטוי בעיקר בסכום המכירה ובגובה ההחזר הסופי, שיהיה גבוה יחסית לצפוי. מכאן, שמדובר בבשורה טובה לזוכים בהוצאה לפועל.

עמדת הרשם בהוצל"פ

בדרך כלל, עמדת הרשם בכל הקשור בגיבוש הסדר חובות בין החייב לזוכה בהוצאה לפועל היא ניטראלית. הוא איננו מתערב בגיבוש ההסדר ואיננו מוטה לטובת אחד הצדדים. עם זאת, משגובש ההסדר וקיבל תוקף של פסק דין, כל הצדדים מחויבים לעמוד בו ולבצע את כל חלקיו בשלמותם.

משכנתא חוץ בנקאית והסדר חובות בהוצל"פ

משכנתא חוץ בנקאית עשויה להיות הפתרון  הנכון ביותר וההולם ביותר עבור כל הצדדים. החייב ייוותר עם הנכס ואילו הזוכים יקבלו בחזרה חלק ניכר מהכסף שהחייב אמור לשלם להם.

קונס נכסים
גביית חובות וקנסות
חקירת יכולת חייבים
משכנתא חוץ בנקאית
הוצאה לפועל
משכנתא לסגירת חובות
גירושים ומזונות

הפתרון הזה הוא הפתרון הנכון ביותר, במקרים שבהם סך כל החובות של החייב לאחר גיבוש הסדר חובות, קטן יותר מערך הנכס שבשרותו. המשכנתא שתינתן לחייב לשם כיסוי החוב, תינתן כנגד משכון הנכס ורישום הערת אזהרה בטאבו. זה המקום להזכיר, כי ההסכם, כולל נטילת המשכנתא, חייב להיות על דעת כל הצדדים. המשמעות מבחינת החייב היא כניסה למשא ומתן והגעה להסכם עם כל הזוכים בהליך הוצאה לפועל. המשמעות מבחינת החייבים היא שהם יקבלו סכום גבוה יותר ממה שהיו מקבלים אילו הסתיים התהליך בכינוס נכסים ופשיטת רגל של החייב. ואולם במרבית המקרים הזוכים לא יזכו לראות את כל הכסף המגיע להם.

אם מתנהל כנגדך הליך הוצאה לפועל ואם יש בכוונתך לסיים את התהליך בהסדר חובות ולא בפשיטת רגל, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. יועצת או יועץ מטעם המקור להוצאה לפועל ייצרו אתך קשר וילוו אותך לאורך כל התהליך. המקצוענים של המקור להוצאה לפועל פועלים בכל הארץ, באחוזי הצלחה משמעותיים הן בסיוע בהליכי הוצאה לפועל, והן בגיוס הלוואת משכנתא כנגד נכסים. כדאי ליצור קשר כעת.