title
לחצו להתקשרות:


פסק דין ואכיפה בהוצאה לפועל

הוצאה לפועל הוא הליך שנועד לממש פסק דין או מסמך המקנים זכויות כספיות. מדובר במקרים שבהם החייב – קרי מי שחייב בתשלום למחזיק במסמך או בפסק הדין – איננו משלם לזוכה בדין את הכספים המגיעים לו על פי דין.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

באילו מצבים מתבצע הליך הוצאה לפועל?

כאמור, הוצאה לפועל נועדה לכפות תשלום כפים המגיעים לזוכה על פי דין. להלן רשימת המסמכים המקנים זכויות כספיות לאוחז בהם:

פסק דין: פסיקה של בית מפט או בית דין, המקנה לזוכה בדין פיצוי כספי מהחייב. פסק הדין יכול להינתן בקשת רחבה של מקרים שבהם נקבע שעל החייב בדין לפצות את הזוכה. מדובר הן במקרים של פיצוי כספי בעקבות הליך פלילי והן במקרים של פיצוי כאמור בעקבות הליך עסקי או הליך כלכלי אחר. בחלק מהמקרים, פסק דין ניתן לאחר דיון משפטי, כאשר הזוכה או באי כוחו מצליחים להוכיח שהזוכה אכן ראוי לפיצוי. במקרים אחרים לא מתנהל משפט. במקרים כאלה שופט או רשם בית המשפט מוציאים צו בית משפט, המורה על התשלום. דינו של צו בית משפט כאמור כדין פסק דין של בית משפט.

שטר חוב או המחאה: כל אדם האוחז בשטר חוב או המחאה המשוכים לפקודתו, רשאי לממש אותם באמצעות הוצאה לפועל. זאת בתנאי שהתקיימו התנאים לכך על פי חוק. המחאה המשוכה לפקודת מאן דהו, דינה כדין הסכם שנחתם בין הצדדים. במקרים כאלה אין צורך בעריכת משפט. עצם ההחזקה בשטר חוב או בהמחאה, מהווים תנאי מספיק לפתיחת הליכים להוצאה לפועל כנגד החייב.

הסכם: חתימת הסכם בין שני צדדים היא התחייבות הדדית ביניהם. אם צד אחד מימש את ההתחייבות שלו, הוא רשאי לפנות להוצאה לפועל. זאת בתנאי שהצד השני להסכם לא שילם תמורת השירות או המוצר שקיבל. גם כאן, קיומו של ההסכם הוא תנאי מספיק לפתיחה בהליכי הוצאה לפועל.

משכנתא: משכנתא היא למעשה הלוואה שנתן גוף פיננסי לאדם אחד או יותר, תמורת רכישת נכס נדל"ן. אף שהנכס עצמו משועבד לנותן ההלוואה, הר שאי עמידה בתשלומים לנותן ההלוואה היא עילה מספקת לפנייה להוצאה לפועל. ההליך הוא קצר יחסית, ואיננו פוגע בהכרח בהמשך תשלומי המשכנתא. עם זאת, בנקים וגופים פיננסיים אחרים משתמשים בשיטת הגבייה הזאת ר במקרים שלא נותרה להם ברירה אחרת, למעט מימוש הנכס.

ואולם יש מצבים שבהם לא ניתן לגבות כספים באמצעות הוצל"פ. עם המקרים הללו ניתן למנות אכיפת פסקי דין גירושין ופשיטת רגל של החייב.

אמצעי האכיפה של הוצאה לפועל

באופן עקרוני, העדיפות הראשונה היא ביצוע התשלום על ידי החייב, בלא צורך לנקוט אמצעי אכיפה. לשם כך ניתנת לחייב הזכות לעצור את הליכי ההוצל"פ בכל רגע נתון ולבצע את התשלום. לחילופין, ניתנת לחייב האפשרות להתגונן מפני הליכי ההוצאה לפועל. אם לא מתקיים אף אחד מהמצבים, ניתן להשתמש בכל אחת מדרכי האכיפה כדלקמן:

עיקול: עיקול הוא תפיסת רכוש או כספים של החייב, שישמשו לפירעון החוב שלו כלפי הזוכה. עיקול יכול להתבצע על כספים השייכים לחייב – חשבונות בנק, תכניות חיסכון, קרנות השתלמות ועוד. הכול בהתאם לגובה החובות ולכספים המצויים בידי החייב. עיקול יכול להתבצע גם על נכסי נדל"ן המצויים בידי החייב, החל מאדמות וכלה במבנים, כולל ביתו של החייב עצמו. עם זאת, עיקול ביתו של החייב מחייב את המעקל לדאוג לו לדיור חלופי. בכל המקרים יימכרו הנכסים לכל המרבה במחיר. אם התמורה שהתקבלה תהיה גדולה מסך כל החובות של החייב, תועבר אליו היתרה.

ביצוע בעין: כאן מדובר בתפיסת רכוש של החייב והעברה שלו לזוכה, בפיקוח ההוצל"פ. אמצעי כזה ננקט במקרים שבהם קיים חשש שהחייב יעביר את הרכוש הלאה, או במקרים שבהם לא נורה כל ברירה אחרת.

כינוס נכסים: אם בידי החייב קיימים נכסים היכולים בעצמם להניב רווחים, קיימת האפשרות להפעיל אותם ולהשתמש ברווחים לתשלום החובות של החייב. לדוגמה – אם החייב הוא הבעלים של מפעל לייצור מוצרי מאפה, והמפעל עובד ומניב הכנסות, הרי שניתן להימנע ממכירת המפעל או כל אחד מהמכונות שלו בנפרד. במקום זאת, ניתן להמשיך להפעיל אותו ולהשתמש ברווח לכיסוי חובותיו של הבעלים.

עם האמצעים החמורים יותר כנגד החייב ניתן למנות צו עיכוב יצירה מהארץ וצו הבאה של החייב. צו עיכוב יצירה מהארץ יינתן אך ורק אם הוכח שיציאת החייב מהארץ תעכב או תמנע את פירעון החוב שלו. צו הבאה בפני שופט יינתן אם החייב לא הופיע לדיונים, או לא קיים את ההתחייבויות שנטל על עצמו בהזדמנויות קודמות או בדיונים קודמים בפני שופט או רשם הוצל"פ. כאמור, ניתן לנקוט באמצעים הללו רק במקרים קיצוניים יחסית.

הוצאה לפועל והיחס לחייב

בשורות לעיל דיברנו על ההוצאה לפועל ועל האפשרויות העומדות בפני הזוכה לקבל את הכספים המגיעים לו. עם זאת, החוק בישראל איננו מאפשר לפגוע בזכויותיו של החייב ולרמוס אותן. גם לחייב יש אמצעים שנקבעו בחוק להתגונן מפני ההוצאה לפועל. עם האמצעים הללו ניתן למנות את ההתנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", איחוד תיקים בהוצל"פ וכן הכרזת החייב כ"חייב מוגבל באמצעים". פירוט האפשרויות הללו יוצג במאמר אחר באתר. אבל מה שחשוב לציין הוא, שלחייב עומדת הזכות להגן על עצמו, אם משום שכבר פרע את החוב, או משום שאין עומדים לרשותו האמצעים לפרוע את החוב במלואו.

אנשי המקצוע של המקור להוצאה לפועל מסייעים לחייבים המעוניינים בכך בהשגת התוצאות הטובות ביותר מבחינתם. כמו כן ניתן סיוע והכוונה ביציאה מהחובות הקיימים, הגעה לאיזון כספי ומעבר לחיים שקטים ונקיים מתביעות. כדאי ליצור קשר כבר כעת, ונציג מטעמנו יצור אתך קשר בהקדם.