title
לחצו להתקשרות:


יתרונות וחסרונות בפשיטת רגל

פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מוכרז בחדל פירעון. משמעות המונח הזה היא שפושט הרגל איננו מסוגל להחזיר את החובות שלו לנושים, ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעתיד הנראה לעין. הכרזה על אדם יחיד כפושט רגל, מגינה עליו למעשה מפני הנושים שלו. באשר לחובות למדינה, הליך פשיטת רגל איננו תמיד הפתרון הרצוי.

ההגנה כאמור מונעת מהנושים או מכל בעל עניין אחר, אפשרות לנקוט נגד החייב סנקציות כל שהן. סנקציות כאלה ננקטות בדרך כלל כנגד חייבים, במטרה לנסות ולחלץ מהם חלק גדול ככל האפשר מסכום החוב. חשוב לציין כי הליך פשיטת רגל נועד לאנשים יחידים. בשונה מהם, חברות וגופים עסקיים אחרים נכנסים להליך של חדלות פירעון. בשלב הבא ניתן להמשיך לעבר הליך של פירוק או הליך הבראה.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מה חשוב לדעת על פשיטת רגל?

הדבר החשוב ביותר שחשוב לדעת, הוא שפשיטת רגל איננה הליך שניתן לנקוט בכל עת. החוק בישראל, כמו גם במדינות מתוקנות, מאפשר הכרזה על חייב כפושט רגל, אך ורק אם החייב באמת ובתמים איננו יכול לשלם חובותיו. בהמשך נפרט את כל הדרכים המאפשרות לקבוע אם החייב עומד באמות המידה המאפשרות להכריז עליו פושט רגל.

דבר חשוב נוסף שהליך פשיטת רגל כרוך בו, הוא כינוס נכסים של פושט הרגל. הכינוס כולל את כל הנכסים של החייב, למעט כאלה שהוגדרו בחוק ונחשבים לבסיסיים. בהמשך יפורט על אילו נכסים חל כינוס נכסים ואילו נכסים נותרים בידי פושט הרגל גם לאחר תום התהליך.

קיומו של עולם עסקי מורכב מחייב גם קיומו של הליך פשיטת רגל שהוא בר ביצוע. שכן בעולם העסקים המודרני, הסיכונים שנוטלים יחידים וחברות הם גדולים יחסית. סיכונים כאלה עשויים להשיג הצלחה כלכלית, המייצרת משרות ומניעה את הכלכלה. מאידך, היעדר הליך מסודר של פשיטת רגל עלול להפחית את המוטיבציה ואת היזמות העסקית. זאת כיון שחוסר האפשרות של יזם שכשל להיחלץ ממצב כלכלי ועסקי בעייתי, עלולה לגרום לו שלא לנסות וליזום מלכתחילה. למרות זאת, יש לנקוט משנה זהירות בביצוע ההליך. זאת במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בנושים מחד, ובחייבים פושטי הרגל מאידך.

הליך פשיטת הרגל הוא לרוב יוזמה של פושט הרגל עצמו. ההיגיון פשוט: הליך פשיטת רגל הוא הליך נוח מאד לחייב, בעיקר אם הוא חסר נכסים ואין לו יכולת לשלם את החובות שלו, כולם או חלקם. מבחינת הנושים, לעומת זאת, הליך פשיטת רגל של בעל החוב סותם למעשה את הגולל על התקווה שלהם לקבל בחזרה את כספם, כולו או חלקו.

על פי ההגדרה, פשיטת הרגל דורשת מפושט הרגל עצמו להיפרד מכל הנכסים שלו. מכירה או הפעלה של הנכסים כאמור (אם מדובר בחברה פעילה, למשל) אמורה לכסות אחוז גדול ככל האפשר מהחובות של פושט הרגל. עם זאת, מי שמבקש להכריז על עצמו כעל פושט רגל, איננו בעל נכסים בדרך כלל. לפיכך אין לו ממש ממה להיפרד. כיון שכך, מבחינתו החיסרון של היפרדות מנכסים לא קיים, ואילו היתרון שבהגנה מפני הנושים הוא הדבר החשוב.

החסרונות של הליך פשיטת רגל

ישנם מספר חסרונות שעלולים לפגוע באופן משמעותי באיכות החיים של החייב. כיון שכך, לפני הגשת בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל, יש להבין ולהכיר את החסרונות בתהליך ואת המשמעות שלהם.

תהליך ארוך: ההליך של הכרה בחייב כפושט רגל הוא ארוך ומתיש. הסיבה העיקרית לכך היא המורכבות של התהליך והרגישות שלו. לעיתים מזומנות התהליך לוקח שנים, ופוגע באפשרות של החייב לנהל אורח חיים תקין. הדבר היותר משמעותי בתהליך כזה עלול להיות הפגיעה בשמו הטוב ש ל החייב, הן בקרה חברים ומכרים והן בקרב שותפים עסקיים פוטנציאליים.

עיכוב יציאה מהארץ: חלק מהפגיעה באיכות החיים של החייב היא מניעת האפשרות לצאת מהארץ. אף שלעיכוב יש היבטים חוקיים בעייתיים, עשוי הכונס להשתמש בו במטרה למנוע מהחייב להימלט מהארץ ולהשתמט ממילוי חובותיו. במקרים מסוימים זהו אמצעי לחץ לזרז את החייב להגיע לפתרון סופי עם הנושים.

פיקוח על ידי נאמן: לא אחת, ואם הנסיבות דורשות זאת, "זוכה" החייב לפיקוח על ידי נאמן. הנאמן עוקב אחרי ההתנהלות הכספית של החייב ומנטר אותה. הפיקוח על ידי נאמן הוא אמצעי נוסף לוודא שהחייב אכן ממלא אחר ההוראות ואיננו מנצל לרעה את המצב שנוצר.

איסור על שימוש בכרטיסי אשראי: החל מרגע הגשת הבקשה, אין לחייב אפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי מכל סוג שהוא. החייב יכול להתנהל אך ורק במזומן, מה שמגדיל א השליטה של הבנקים בחייב. השליטה הזאת יכולה להגיע עד כדי שליטה בכספים שהחייב מושך מהחשבון שלו. השליטה כאמור נוגעת לצורת המשיכה, כמו גם לסכומי המשיכה ולתדירות שלהם.

איסור על שימוש בהמחאות: האיסור הזה הוא בעייתי, במיוחד למי שנוהג להשתמש בהמחאות. לא ניתן לבצע עסקים אלא במזומן, מה שהופך את החייב לשותף עסקי בעייתי במיוחד.

איסור על החזקת מניות ושליטה בחברות: האיסור הזה ומונע מהחייב לעסוק בעסקים. הדבר קשה לרוב על החייב, ומונע ממנו להקים חברה או לשלוט בה.

הטלת הגבלות על חשבונות החייב בבנק: חשבונות הבנק של החייב הופכים למוגבלים, מה שמונע ממנו לבצע אפילו פעולות יסודיות בלי אישור הבנק.

החזרת כספים לעסק: לפני הכרזת החייב כפושט רגל, הוא מחויב להחזיר לחשבון העסקי סכומי כסף שנמשכו ממנו בשנים האחרונות.

איסור להגיע להסדר נפרד עם נושה אחד או יותר: חל איסור חמור על החייב להגיע להסדר נפרד עם אחד הנושים. זאת מרגע שהחלו ההליכים לקראת פשיטת רגל. ובעיקר אם וכאשר מתבצע איחוד תיקים. הסיבה לכך היא שהליך איחוד התיקים אמור להציב את כל הנושים בעמדה שווה, הן בחלוקת הרכוש והן בתשלומים החודשיים. פנייה לנושה אחד והגעה להסדר איתו הינה העדפת נושים. העדפה כאמור אסורה. כל הסדר שמגיעים אליו אמור לחול על כל הנושים. עם זאת, במצב של פשיטת רגל ישנה העדפה לנושים מוגדרים, שעיגנו את הזכויות שלהם מראש. לרוב מדובר בבנקים או חברות אחרות שהעניקו הלוואות ומימון לפושט הרגל. העובדים של פושט הרגל והנושים הבלתי מובטחים, ייהנו, אם בכלל, אך ורק ממה שנשאר אחרי חלוקת הרכוש / הכספים לנושים המובטחים.

היתרון בהליך פשיטת רגל צוין כבר בתחילת המאמר. מדובר בכך שהנושים לא יוכלו להפעיל לחצים על החייב, כולם כאחד וכל אחד לחוד. החייב ישלם בכל תקופה קצובה תשלום אחד, שיחולק בין כל הנושים. הרשם בהוצאה לפועל יחליט באשר לגובה התשלום. בכל מקרה, התשלום חייב להיות כזה שיאפשר לפושט הרגל לנהל רמת חיים סבירה, לו עצמו ולבני משפחתו. לאחר תקופה מסוימת, ובהנחה שלא חלו שינויים במצבו הפיננסי של פושט הרגל, הוא יקבל הפטר. המשמעות של הפטר היא שמיטת כל החובות ומתן הזדמנות לפושט הרגל לנהל אורח חיים רגיל, נטול חובות.

אנשי המקצוע של המקור להוצאה לפועל מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך בעצה וליווי לאל אורך התהליך. חשוב לזכור כי הליך פשיטת רגל הוא רק חלק מהתמונה הגדולה. אני במקור להוצאה לפועל מסייעים גם בתכנון פיננסי נכון ושמירה על תקציב עסקי או משפחתי מאוזן. רק שינוי בהתנהגות התקציבית ובאורח החיים, עשוי למנוע מצב של פשיטת רגל שיחזור שוב ושוב. כדאי ליצור קשר כבר כעת, ונציגים מטעמנו יצרו אתכם קשר בהקדם.