title
לחצו להתקשרות:


מותר ואסור בהליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא אחד ההליכים המתסכלים ורוויי הדואליות שאדם ששקע בחובות עשוי לעבור. מצד אחד, התוצאה הסופית של הליך כזה היא רצויה בהחלט. אם הדברים אכן מתנהלים כשורה, כי אז בסוף הדרך יוכרז החייב פושט רגל. בהמשך, יוציא הרשם בהוצאה לפועל צו הפטר לכל החובות הקיימים של החייב.

אבל מצד שני, ההליך עצמו הוא ארוך ומייגע. בנוסף, במהלך התקופה שבין הגשת הבקשה לפשיטת רגל, עבור דרך איחוד תיקים, חקירת יכולת וכינוס נכסי החייב וכלה בהכרזה על החייב פושט רגל, נמצא החייב תחת מגבלות רבות. חלק מהמגבלות הללו הוא בלתי נעים בעלעל ואילו חלקן האחר בלתי נסבל.

מהם השלבים בהליך הוצאה לפועל? מהן המגבלות ומה היתרונות של החייב בתקופה עד להכרזה על פשיטת רגל ומתן צו הפטר? מה מותר ומה אסור לחייב לעשות במהלך התקופה? בשורות להלן נסקור את הנושאים הללו בצורה מקיפה.

היועצים הפיננסים האיכותיים של המקור להוצאה לפועל מלווים את פושט הרגל לכל אורך הדרך. הם מסייעים לו בעצה ובמעשה, במטרה להפוך את ההליך לנסבל. חייבים המעוניינים בכך יכולים לגבש פתרון חלופי, הכולל הסדרי חוב עם הנושים. זאת, באמצעות נטילת משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכסים.

הסדרי החוב כאמור משרתים את שני הצדדים: הנושים מקבלים חזרה חלק מהסכום המגיע להם. מנגד, החייבים מונעים מעצמם את הטרדה לאורך תקופת התהליך ומסיימים אותו בתוך זמן קצר יחסית. בנוסף, נמנעות מהם התוצאות הקשות שפושט רגל עלול לחוות מצד חברות וגופים חוץ בנקאיים שונים. מדובר בהימנעות מכוונת מקשירת קשרים עסקיים איתו, כולל סירוב להעניק לו הלוואות או אשראי מכל סוג שהוא.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

שלבים בהליך הוצאה לפועל

מרגע הגשת הבקשה מצד החייב להכיר בו פושט רגל, מתחיל תהליך הכולל מספר שלבים. בין השאר מתבצע הליך איחוד תיקים, שבו מאוחדות כל התביעות כנגד החייב בתיק אחד מאוחד. בהמשך מתבצע כינוס נכסים לנכסי החייב. זאת, במטרה למכור אותם ולהשתמש בתמורה שהתקבלה לתשלום חלק גדול ככל האפשר מהחובות שלו לנושים. (בכל הקשור בהליך הוצל"פ הנושים נקראים "זוכים").

בנוסף, יכול הרשם בהוצאה לפועל להורות על ביצוע חקירת יכולת. החקירה נועדה לעמוד על היכולות הפיננסיות הקיימות של החייב ולמצות את הליך ההוצאה לפועל עד תום. בשלב הסופי, ולאחר שהרשם משוכנע שהליך ההוצאה לפועל מיצה את עצמו, יוכרז החייב פושט רגל. בשלב הזה הוא עדיין יצטרך להעביר תשלום חודשי, בסכום שייקבע על ידי הרשם בהוצאה לפועל. רק כעבור תקופת מה, ייתן הרשם צו הפטר לחייב. צו הפטר פירושו למעשה שמיטת חובותיו של החייב ופתיחת דף כלכלי חדש בחייו.

יתרונות וחסרונות לחייב בהליך פשיטת רגל

כפי שכבר הוסבר לעיל, הליך פשיטת רגל טומן בחובו יתרונות חשובים לחייב. עם זאת, גם החסרונות הכרוכים בהליך הזה אינם פשוטים. בשורות הבאות ננסה לתאר בקצרה את היתרונות והחסרונות הללו

יתרונות עבור החייב

שני יתרונות חשובים מביא איתו הליך ההוצאה לפועל. היתרון הראשון הוא חוסר האפשרות של הנושים, הן כקבוצה והן כל אחד לחוד, להטריד את החייב בכל צורה שהיא. למעשה, מרגע הגשת הבקשה לפשיטת רגל והתחלת התהליך, החוק מונע מהם להטריד את החייב. כל ההתנהלות של בעלי החוב מתבצעת אל מול הרשם בהוצאה לפועל. זה המקום להדגיש שמדובר אך ורק על נושים ידועים, שעניינים נדון במסגרת איחוד תיקים. כל נושה אחר שמסיבה כזאת או אחרת לא נגלל באיחוד התיקים, לא יהיה מחלוקת הכספים. מאידך, הוא גם יוכל לנסות ולגבות את החובות שלו מהחייב בכל דרך חוקית במצב הזה, החייב יכול לנהל חיים תקינים, פחות או יותר, בלי לחשוש מנקישה בדלת באמצע הלילה, או מניסיונות של חייבים לגבות ממנו חובות בצורה אגרסיבית.

קונס נכסים
גביית חובות וקנסות
חקירת יכולת חייבים
משכנתא חוץ בנקאית
הוצאה לפועל
משכנתא לסגירת חובות
גירושים ומזונות

היתרון השני טמון בעובדה שבתום התהליך, החייב יוצא נקי מחובות והתחייבויות מכל סוג שהוא. (שוב, בהנחה שחוץ מהחובות שהושמטו בצו ההפטר, אין קיימים חובות אחרים, לא ידועים). צו ההפטר מעניק לחייב הזדמנות נדירה להתחיל שלב כלכלי חדש בחייו.

החסרונות עבור החייב

לצד היתרונות, ישנם לא מעט חסרונות בהליך הזה. החיסרון הראשון נוגע לאבדן הרכוש של החייב. בהנחה שסך כל החובות של החייב עולה על סך כל ערך הרכוש, הרי שבתום התהליך לא יישאר דבר בידיו של החייב. זאת, אולי, למעט דירת המגורים, אם היא היתה שייכת מלכתחילה לחייב.

גם אם סך כל הרכוש של החייב, כולל עסק השייך לו, עולה בערכו על סך כל החובות, הרי שבמרבית המקרים הרכוש נמכר במחיר הנמוך עשרות אחוזים ממחירו הריאלי. זאת, במטרה לממש מהר ככל האפשר את הרכוש ולהפוך אותו למזומנים כך יוצא שהחייב מפסיד אל כל רכושו למרות שאפשר היה לפעול אחרת. מנגד, הנושים מקבלים רק חלק מהכספים המגיעים להם.

חסרון נוסף נודע למגבלות החלות על החייב במהלך התקופה שבין הגשת הבקשה לפשיטת רגל ועד לקבלת ההפטר. בתקופה הזאת החייב איננו יכול לנהל פעילות כלכלית נורמאלית, איננו יכול לנהל חשבון בנק ועוד. בסעיף הבא נדון בהרחבה במגבלות החלות על החייב.

החיסרון השלישי בא לידי ביטוי לאחר קבלת צו ההפטר. מדובר בחוסר רצון של הבנקים ושל גופים פיננסיים שונים להעניק הלוואות או אשראי לפושט הרגל. אם בתום התהליך לא נשאר ברשותו רכוש או נכסי נדל"ן שניתן למשכן כנגד הלוואה, הסיכויים שלו להשיג אשראי, הן לצרכים פרטיים והן לצרכים עסקיים, הם קטנים.

המותר והאסור לחייב עד קבלת ההפטר

להלן הגבלות חשובות החלות על החייב בהליך פשיטת רגל

הגבלה בחשבון הבנק

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לפעול בחשבון הבנק אך ורק במזומנים. הוא איננו יכול לפעול באמצעות המחאות (צ'קים), כיון שעל פי פקודת פשיטת רגל דינו כדין לקוח מוגבל בחשבון. אותו אדם גם איננו רשאי לפתוח חשבון בנק חדש. (זאת, בלי קשר לעובדה שכך או כך הבנקים יסרבו לפתוח לו חשבון…). בדרך כלל, מנוע החייב גם מלהשתמש בכרטיסי אשראי. רק במקרים מיוחדים ניתן אישור כזה, לתקופה מוגבלת ובסכומים זעומים.

איסור פעילות בתאגיד

פושט רגל מנוע מלפעול בתאגיד, קרי חברה בע"מ, הן כבעלים והן כדירקטור או בעל תפקיד מהותי. מי שהוא שכיר ומצוי בהליכי פשיטת רגל לא יושפע מהמגבלה הזאת. אבל איש עסקים שהורגל בפעילות עסקית ענפה, ירגיש אותה ועוד איך. המשמעות המעשית של ההגבלה הזאת – איסור על עשיית עסקים, ובטח לא בקנה מידה גדול. ואילו כל עסק אחר שהוא יפתח במהלך התקופה, עלול להיות מחולט לטובת פירעון חובות….

איסור יציאה מהארץ

אף שמדובר כאן באקט הנוגד את זכויות הפרט וחירותו, הרי שמבחינת החוק מדובר בהליך מקובל. חייב שיוצא מהארץ עלול שלא לחזור, ובכך למנוע מהנושים את ההזדמנות להחזיר לעצמם ולו חלק מהחוב. צו עיכוב היציאה מהארץ עלול להיות תקף עד לרגע שבו ניתן צו ההפטר. רק אז הוא יוסר, וגם זאת, לעיתים, רק אחרי מאץ.

איסור על פעילות בנכסים או בחשבונות או בכספים השייכים לחייב

בנוסף – איסור להעביר כספים או רכוש לאדם אחר עד תום התהליך. זאת, גם אם אלה טרם נתפסו על ידי כונס הנכסים. אם יתעורר חשש שהחייב עלול להעביר כספים או רכוש לידי אחרים, עלול הרשם בהוצל"פ או שופט, להוציא פקודת תפיסת נכסים. ביצוע ההוראה עלול להתבצע בצורה ממש לא נעימה.

מה מותר לחייב בזמן הליך פשיטת הרגל

מותר לחייב לעבוד לפרנסתו. לרוב, קובע הרשם בהוצל"פ סכום כסף חודשי שהחייב יעביר לחשבון הנאמנות לטובת הנושים. במרבית המקרים מדובר בסכום קטן יחסית, המאפשר לחייב לנהל חיים תקינים, יחסית למצב שבו הוא מצוי. עם זאת, אם החייב מוצא עיסוק המכניס לו סכומי כסף גבוהים, עלול הרשם בהוצל"פ לקבוע גם החזרים חודשיים גבוהים לחייבים. יתרה מכך – הוא עלול למשוך את התהליך, עד שחלק גדול ככל האפשר מהחובות יוחזר. המסקנה המתבקשת, לפיכך, היא שצריך למצוא עבודה, אבל לא כזאת המניבה הכנסות גבוהות.

מותר לחייב להמשיך להחזיק ברכוש, כפי שקובע החוק ועל פי הקביעה של הרשם. החוק קובע בדיוק אילו פריטים אינם יכולים להיות מעוקלים

היתרון העיקרי של החייב בתהליך פשיטת רגל, טמון בחופש היחסי שממנו הוא נהנה. זאת, למרות כל החסרונות שצוינו לעיל.  חופש מרדיפה של נושים, חופש מעיקולים בלתי צפויים ומהטרדה של בני המשפחה בכל שעות היממה.

בתום התהליך, החייב מקבל צו הפטר, כפי שכבר הוזכר. הצן הזה מאפשר לו לפתוח בחיים חדשים. זאת, בתקווה שהפעם הזאת תהיה מוצלחת יותר.

אם יש לך צורך בליווי והכוונה במהלך הליך פשיטת הרגל, או אם יש לך כוונה לסיים אותו בהסדר חובות, זה המקום הנכון עבורך. אנשי המקצוע המיומנים של המקור להוצאה לפועל יסייעו לך הן במציאת המימון לצורך ההסדר והן בגיבוש ההסדר. זאת, באמצעות הלוואת משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכס נדל"ן, בסכום שיספיק לצורך כך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות.  אנו פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים.