title
לחצו להתקשרות:


מהו תצהיר בהוצל"פ

הליך הוצאה לפועל הינו הליך משפטי. במרבית המקרים, וכחלק מהתהליך, עשוי כל אחד מהצדדים בתהליך להזדקק למתן תצהיר בהוצאה לפועל. מהו תצהיר בהוצל"פ ומה המשמעות החוקית שלו? באילו מצבים יש צורך במתן תצהיר בהוצאה לפועל? מהן הסנקציות שניתן לנקוט כנגד מי שנתן תצהיר שקרי? מהו ההליך המקובל במתן תצהיר בהוצאה לפועל? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא ונבהיר אותו.

היועצים המומחים של המקור לסיוע בהוצל"פ מסיעים לחייבים בהוצאה לפועל. אם תלוי ועומד כנגדך עיקול בעקבות תיק בהוצאה לפועל ואם יש לך רצון לסיים את התהליך במהירות האפשרית ובצורה הטובה ביותר מבחינתך, זה המקום הנכון עבורך. המקצוענים שלנו יסייעו לך בגיבוש הסדר חובות, או כל סוג אחר של חיתוץ פיננסי. זאת, בהתאמה אישית למצב ולאחר בדיקה של כלל השיקולים. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצית הקשר באתר. בנוסף, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. נציגים מטעמנו יחזרו אליך בהקדם וילוו אותך לאורך כל התהליך, עד להשגת התוצאה הטובה ביותר האפשרית עבורך.

לקריאה נוספת

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

תצהיר בהוצל"פ ומשמעותו

מעמדו של רשם ההוצאה לפועל דומה למעמדו של שופט בבית המשפט. כל הצדדים (הזוכים והחייבים) בהליך ההוצאה לפועל מתדיינים בפניו בכל הקשור בגביית חובות מהחייב והעברתם לזוכה. לפני שרשם ההוצאה לפועל מוציא פסק דין כנגד חייב, וכן תוך כדי התהליך עצמו, מקבל הרשם תצהירים מהצדדים. התצהירים כאמור הם בגדר עדויות כתובות ומאושרות בידי מי שהוסמך לכך על פי החוק. העדויות כאמור עשויות להינתן בעל פה, תוך כדי ביצוע חקירת יכולת לחייב, או תחקיר אחר אצל רשם ההוצאה לפועל. לחילופין, הן עשויות להינתן בצורת תצהיר – קרי עדות כתובה, החתומה בידי גורם מוסמך ומאושרת על ידו.

סוגי תצהיר בהוצאה לפועל

ישנם כמה סוגים אפשריים של תצהיר בהוצאה לפועל:

תצהיר בהוצל"פ ע"י החייב

התצהיר הראשון, ולרוב גם החשוב ביותר בהליך הוצאה לפועל, הינו תצהיר התנגדות לביצוע שטר, הנמסר בידי החייב בהוצאה לפועל. לרוב, התצהיר מכיל טענות כנגד פתיחת הליך ההוצל"פ עצמו. הטענות עשויות להיות מסוג "פרעתי", קרי שהחייב כופר בעצם קיומו של חוב. לחילופין, טענת "פרעתי"  שוטחת נימוקים לכך שהחייב איננו חייב לשלם את חובותיו. טענות אחרות של החייב עשויות להיות כנגד גובה החוב, או בקשה להארכת מועד ההתנגדות לביצוע תובענה בהוצאה לפועל.

תצהיר מוסר

תצהיר מסוג אחר היא עדות של השליח (או של נציג אחר מטעם ההוצל"פ), על כך שמסר לחייב, או אדם אחר הקשור איתו, אזהרה לפני ביצוע הליך הוצל"פ. התצהיר כאמור מכונה "תצהיר מוסר". רק לאחר מסירת אזהרה כאמור, ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב.קיים נוסח קבוע לתצהיר מוסר, ההופך אותו, עם חתימת המוסר, לקביל וחוקי.

תצהיר מטעם הזוכים בהוצל"פ

עדות אחרת של צד כל שהוא בהליך ההוצאה לפועל, עשויה להיות תצהיר של הזוכים בהליך הוצאה לפועל כנגד החייב. לדוגמא, אם הזוכה חושש מכך שהחייב יעלים חלק מהכספים או הרכוש שבידיו לפני מיצוי הליך ההוצאה לפועל, הוא ימסור תצהיר על כך. בעקבות התצהיר, עשוי הרשם בהוצאה לפועל לפעול כנגד החייב במטרה למנוע העלמת כספים. במקרים כאלה, מוטל עיקול בהוצאה לפועל על כספים ורכוש של החייב, עוד לפני שנמסרה לידיו אזהרה ולפני שהוחל בהליכים כל שהם. החייב, מצידו, יוכל להתנגד להליך בדרכים המקובלות.

כל העדויות כאמור לעיל עשויות להימסר בעת החקירה, כאשר היא מתבצעת בפועל בידי הרשם בהוצאה לפועל. ואולם במרבית המקרים, הדרך המקובלת למסירת עדות הינה באמצעות תצהיר חתום על ידי עורך דין.

כיצד מוסרים תצהיר בהוצאה לפועל

כאמור, תצהיר בהוצל"פ צריך להיות חתום על ידי עורך דין. עורך הדין חייב לזהות את החייב לפני שהוא עצמו חותם ומאשר את התצהיר. בנוסף, עורך הדין חייב להזהיר את החתום על התצהיר כי תצהיר שקרי כמוהו כעדות שקר, על כל המשתמע מכך מבחינת החוק.

בית המשפט בתל אביב וכן בתי משפט במקומות נוספים בארץ, מעמידים לרשות הלקוחות המעוניינים בכך עורכי דין המקבלים תצהירים ומאמתים אותם. קבלת התצהיר והחתימה עליו על ידי עורך דין, הופכת אותו לעדות חוקית על כל המשתמע ממנה. העלויות של מסירת תצהיר בבית המשפט הן נמוכות יחסית ואינן מהוות גורם שעשוי להשפיע על ההתנהלות של מוסר התצהיר. הדבר החשוב ביותר, במרבית המקרים, הוא הדחיפות של הכנת התצהיר והמסירה שלו לידי הרשם בהוצאה לפועל.

מבנה תצהיר בהוצל"פ

אין הלכה מחייבת באשר למבנה של תצהיר בהוצאה לפועל. עם זאת, חייבים להתקיים בו התנאים כדלקמן:

א' – התצהיר חייב להיכתב בכתב ידו של המצהיר

ב' – התצהיר חייב להיכתב בצורה ברורה ומובנת. כל דבר שהופך את הכתוב לבלתי מובן, מחייב כתיבת התצהיר מחדש. לצורך העניין, גם כתם כל שהוא או לכלוך המסתיר את הכתוב או מוחק אותו, הופך את התצהיר לבלתי קביל.

ג' – אסור שיהיו בתצהיר מחיקות, שינויים או סימנים לשינויים. כל שינוי בתצהיר שנעשה לאחר הכתיבה שלו, הופך אותו לבלתי חוקי.

ד' – התצהיר כאמור חייב להכיל את שמות ואת פרטיו המזהים של מוסר התצהיר. בנוסף, התצהיר חייב לכלול גם את תחום העיסוק שלו. ואולם הדבר החשוב ביותר, הוא כתיבת תצהיר המנוסח בצורה ברורה ומובנת, המשטח את כל הטענות של המצהיר.

הסדר חוב בתהליך הוצאה לפועל
הסדר חובות בהוצל"פ
הליך מהיר בהוצאה לפועל
הליך הוצל"פ מהיר
הפטר מהיר בוצאה לפועל
הפטר מהיר בהוצל"פ
סגירת תיק בהוצאה לפועל
סגירת תיק בהוצל"פ

אם מתנהל כנגדך הליך הוצאה לפועל ואם יש לך עניין לסיים את התהליך במהירות האפשרית ובצורה הטובה ביותר האפשרית זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. לחילופין ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לסיום המהיר והמוצלח ביותר של התהליך. סיום מוצלח של התהליך עשוי להיות פירעון מלא של החובות, הסדר נושים, הסדר חובות באמצעות משכנתא או הגשת בקשה לפשיטת רגל. בכל מקרה לגופו יעשו אנשי המקצוע שלנו את המיטב, בהתאם למצבו של הלקוח, יכולת ההחזר שלו והאפשרויות הפיננסיות הקיימות.

המקצוענים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים בהשגת פתרונות אפקטיביים עבור חייבים בהוצאה לפועל. כדאי ליצור קשר כעת.