title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

מטרת תקנות הוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל נועדו להסדיר את הליך גביית כספים  מהחייבים, והעברה שלהם לזוכים. מהן המטרות המרכזיות של תקנות הוצאה לפועל? מה הם השלבים בביצוע הליך הוצאה לפועל על פי התקנות? כיצד ניתן לייעל ולמקסם את התועלת בהליך הוצאה לפועל עבור הזוכה והחייב? בשורות הבאות נרחיב מעט בסוגיות הללו

היועצים המקצועיים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל מתמחים בסיוע לחייבים בהליך הוצאה לפועל. הסיוע ניתן במטרה לסיים את התהליך במהירות האפשרית, תוך מציאת איזון נכון בין צרכי החייב לבין דרישות הנושים. אם תלוי ועומד כנגדך תיק אחד או יותר בהוצאה לפועל, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר. המקצוענים שלנו פועלים בכל רחבי הארץ ב אחוזי הצלחה גבוהים בסיוע לחייבים בהוצאה לפועל. בנוסף ניתן לקבל סיוע בבניית תוכנית הבראה עסקית. כדאי ליצור קשר כעת.

המקור למידע ברשת על שירותים בתחום ההוצל"פ

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

תקנות הוצל"פ מטרות ויעדים

תקנות ההוצאה לפועל נועדו להסדיר או להכווין את כל הצדדים לעבר שתי מטרות מרכזיות: המטרה הראשונה מקסום האפשרויות הפיננסיות עבור הזוכה. רוצה לומר, השגת התועלת הפיננסית הרבה ביותר עבור הזוכה. מנגד נועדו תקנות ההוצאה לפועל והליכה הוצאה לפועל ככלל לקצר ככל האפשר את הטרדה והסבל לחייבים. חשוב להדגיש ששתי המטרות הללו שוות בערכן ואין מטרה אחת נפרדת מרעותה. אם בעבר המטרה המוצהרת של הליך הוצאה לפועל הייתה גביית חובות בצורה הטובה ביותר ומימוש האופציה של הזוכה לקבל חלק גדול ככל האפשר מהכסף המגיע לו, הרי שבשנים האחרונות נוספה מטרה חדשה להליך, והיא קיצור הליכים עבור החייב וחזרה מהירה ככל האפשר שלו לחיים תקינים.

השלבים בביצוע תקנות הוצאה לפועל

השלבים בביצוע תקנות הוצאה לפועל משקפים למעשה את מהות ההליך כולו. להלן תיאור כללי של תקנות הוצאה לפועל:

הגשת הבקשה להוצאה לפועל כנגד חייב

מי שמתחיל את הליך ההוצל"פ למעשה הוא הזוכה. הוא פותחים את תיק ההוצאה לפועל ומלווה הלכה למעשה את התהליך. אף שרשם ההוצאה לפועל או מי שמונה על ידו, הוא האחראי למימוש התהליך הרשע הזוכים יכולים ללוות את התהליך ואף למלא בו חלק פעיל. לדוגמא: אם הזוכה מוצא רכוש שהחייב מסתיר, הוא יכול להביא את הדבר לידיעת הממונה על ביצוע התהליך.

בשלב הזה אחראי הזוכה למלא את הבקשה לביצוע פסק הדין על כל מרכיביה וזאת בצורה הטובה והנאמנה ביותר לפסק-הדין בנוסף הזוכה צריך לצרף מסמכים ככל שישנה בידו, אשר יסייעו למישהי תמונה לבצע את התהליך לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. זה המקום להדגיש שכל טעות במילוי הטפסים וכל טופס או מסמך שיחסר, עלול לעכב את ביצוע פסק הדין ובמקרים מסוימים אפילו למנוע אותו.

זיהוי ואיתור החייב בהוצל"פ

החלק השני בתקנות הוצאה לפועל מתמקד בזיהוי החייב, ואם יש בכך צורך באיתור שלו. אם לא ניתן לאתר את החייב או אם החייב הלך לעולמו, התקנות מאפשרות לאתר את הרכוש של החייב ולבוא חשבון עם הנאמנים שמונו לרכוש, או עם היורשים. שלבי הזיהוי והאיתור של החייב מפורטים היטב בתקנות. כיוון שכך, כל טעות או סטייה מההליכים עלולה למנוע מהזוכים את האפשרות לקבל את כספם חלקו או כולו.

פתיחת הליכי הוצל"פ

בשנת הבאה נפתחים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב בשלב הראשון נמצא חייב אזהרה על כוונה לבצע את פסק-הדין התלוי ועומד נגדו. מרגע שנמסרה אזהרה, עומדת לרשות החייב תקופה של שלושה שבועות להגשת התנגדויות או הסתייגויות כנגד ביצוע התהליך. אם לא הגיש החייב התנגדויות אוי הסתייגויות כנגד פסק הדין בתקופה האמורה, יוחל בהליך הוצאה לפועל כנגדו עם כל המשמעויות שלו.

כחלק מהליך הוצאה לפועל כנגד החייב, עלולות להינקט כנגדו סנקציות מסוימות. חלק מהסנקציות הללו הינו תפיסת רכוש או חשבונות בנק השייכים לחייב. בנוסף, ניתן לנקוט נגדו סנקציות בדמות צו עיכוב יציאה מהארץ.

איתור נכסי החייב בהוצאה לפועל

בשלב הזה פועלים הנציגים מטעם הוצאה לפועל איתור רכוש השייך לחייב רכוש כאמור יכול להיות נדלן מניות כספים או כל רכוש אחר שניתן לחלק אותו לטובת תשלום החוב. בשלב הזה הפועלים נציג ההוצאה לפועל את כל רכושו של החייב בלי קשר לגובה החוב שלו. כיוון שבמרבית המקרים שווי הרכוש של החייב נמוך משמעותית מגובה החובות שלו, הרי שכל רכושו של החייב נתפס לטובת תשלום החוב. בנוסף כל הכנסה קיימת או עתידית העומדת או שתעמוד לרשותו של החייב נתפסת כי היא לטובת תשלום החוב זאת למה את הסכום הנדרש לקיום מינימאלי בכבוד של החייב ושל בני משפחתו.

מכירת רכוש חייב והעברת התמורה לזוכה

בשלב הזה מתבצעת מכירת הרכוש של החייב חלקו או כולו לטובת תשלום החוב כל הסכום המתקבל מהמכירה מעבר לקופת ההוצאה לפועל ולא ישירות לידי הזוכים רק לאחר סיום התהליך מועבר הסכום המצטבר כאשר הוא מחולק בין הזוכים על-פי מפתחות שנקבעו מראש  לדוגמא זוכים מובטחים עשויים לקבל את מלאך לכם או אתמול וכספם בחזרה ועוד זוכים שאין המובטחים עלולים שלא לקבל כסף כלל, או לקבל רק חלק קטן מהכספים המגיעים להם.

תוצאות הליך הוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל קובעות גם יעד לסיום ההליכים נגד החייב. סיום ההליכים יכול להיות בשתי דרכים: הדרך הראשונה – סיום כל ההתחייבויות של החייב לזוכים. המשמעות היא שהחייב שילם את כל חובותיו ואין לו שום התחייבות. מנגד, אין לזוכים שום טענה כלפי החייב.

הסדר חוב בתהליך הוצאה לפועל
הסדר חובות בהוצל"פ
הליך מהיר בהוצאה לפועל
הליך הוצל"פ מהיר
הפטר מהיר בוצאה לפועל
הפטר מהיר בהוצל"פ
סגירת תיק בהוצאה לפועל
סגירת תיק בהוצל"פ

ואולם במרבית המקרים הליך ההוצאה לפועל מסתיים בהכרזת החייב כפושט רגל. אם מדובר בעסק, סיום התהליך הוא למעשה פירוק העסק וסיום הפעילות שלו. זאת כיוון שברוב המקרים, החייב אינו מסוגל לפרוע ולו חלק מזערי מהחובות שלו לזוכים. כיון שכך, ועל מנת למנוע התמשכות מיותרת של התהליך, מרגע שנוכח הרשם בהוצאה לפועל שהחייב איננו יכול עוד להמשיך ולפרוע את חובותיו ואין לו מקורות שהם יוכלו הזוכים לשאוב ממון נוסף, עשוי הרשם בהוצאה לפועל להכריז על חייב כפושט רגל. בשלב הבא יוענק לו הפטר, שמשמעותו שמיטת כל החובות שלו והתחלה חדשה.

סיוע לחייב בהליך הוצאה לפועל

תקנות הוצאה לפועל הוא למעשה הליך הוצאה לפועל כולו תוארו בשורות דלעיל בקיצור נמרץ ואולם זה המקום לציין שבפני החייב עומדות מספר אפשרויות לסיום הליך ההוצאה לפועל או לחילופין השגת התועלת המרובע ביותר עבורו בתהליך הזה כאן בדיוק עשויה לבוא לידי ביטוי המקצועיות של היועצים הפיננסיים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל.  בדיקת התיק והנכסים של החייב היא הדבר הראשון שמבצעים המומחים שלנו בשלב הבאה הם  מגבשים ביחד עם החייב את  הפתרון הרצוי הפתרון אכן יכול להיות החלטה חייב כפושט רגל וקבל תתפטר אם זאת יתכן מאוד שהפתרון יכול להיות הסדר חובות עם החייבים.  כאשר מדובר בעסק חי יתכן מאוד שיש ברחובות עשוי להיות הפתרון הטוב ביותר לכל הצדדים שכן הסדר חובות מאפשר לעסק להמשיך לפעול להפיק רווחים או למקסם בעקבות זאת את ההחזר לזוכים.

המומחים של המקור לסיוע בהוצאה לפועל פועלים בכל רחבי הארץ כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת קשר באתר לחילופין ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה הרגילות המומחים שלנו פועלים בכל רחבי הארץ אחוזי הצלחה גבוהים בתחום זה כדאי ליצור קשר כעת.